Ar-Ge & İnovasyon Kapasite Geliştirme Programı

 

İTHİB bünyesindeki firmaların olgunluk seviyelerine göre belirlenecek olan inovasyon odaklı projelerde mentorluk, tasarım ve başvurulara yönelik finansman mekanizmalarının desteklenmesini hedefleyen, İTHİB tarafından ilk kez başlatılan bir hızlandırma destek programıdır. 

Program ile:

  • Firmaların, Dijitalleşme ve Endüstri 4.0, Enerji Verimliliği, İklim Değişikliği, Çevre ve Döngüsel Ekonomi alanlarına yönelik olarak üyelerimizin gerçekleştireceği Ar-Ge ve İnovasyon projeleri ile kurumsal kapasitelerin geliştirilmesi,
  • Firmalarımız için yeni ağ ve iş birliği kanallarının yaratılması ve uluslararası alanda yeni aktörler ile farklı konsorsiyumların oluşturulması,
  • Birlik bünyesinde güdümlü programların geliştirilmesi ile üyelerimizin proje yönetim kabiliyetinin güçlendirilmesi,
  • Sektörün yeni proje kaynakları ile tanıştırılması ve uluslararasılaştırılması,
  • Patentli ürün/marka çalışmalarının sektörde yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.
  • Çağrı esasına göre işleyecek olan programa başvurmak isteyen firmaların aşağıda yer alan ön başvuru formunu hazırlaması ve sunması beklenmektedir. 
  • Program ile firmaların Ar-Ge olgunluk seviyelerine göre inovasyon becerilerinin güçlendirilmesi, firma bünyesinde Ar-Ge odaklı kurumsal kapasitenin oluşturulması, olgunluk seviyesi yüksek olan firmaların daha katma değerli ürünlerinin sektöre kazandırılması amaçlanmaktadır.

Program, firmaların olgunluk seviyesine göre 2 kategoriden oluşmaktadır.

1. Kategori (Ar-Ge & İnovasyon Kapasitesinin Artırılması): Orta ölçekteki firmaların yenilikçilik, verimlilik, dijitalleşme ve çevresellik gibi alanlarda güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

2. Kategori (Uluslararasılaşma ve Uluslararası Fonlara Erişim): Ar-Ge olgunluk seviyesi yüksek, tasarım ve mühendislik altyapısını tamamlamış firmaların uluslararası proje konsorsiyumlarına (Erasmus+, Horizon Europe, InvestEU vb) erişimleri hedeflenmektedir.

 

PAYLAŞ