Planlanan Eğitim ve Webinarlar

 

Eğitim Konuları

Sürdürülebilirlik Farkındalığı

 • Sürdürülebilirlik İhtiyacının Doğuşu
 • Sürdürülebilirliğin Tanımı
 • Sürdürülebilirlik Kavramları
 • BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları
 • Tekstilin Çevresel Etkileri
 • Sürdürülebilirlik Entegrasyonunun Faydaları

 

Tekstilde Sürdürülebilirlik Standart, Sertifika ve Platformları

 • Sürdürülebilirlik İhtiyacının Doğuşu
 • Moda ve Tekstil Alanındaki Uluslararası Akreditasyon Kurumları
 • Sosyal Uygunluk Standartları
 • Hammadde Sertifikaları
 • Sürdürülebilirlik Platformları
 • Sürdürülebilirlik Sistemleri Koordinasyonu

 

Sürdürülebilir Tekstil Hammaddeleri

 • Tekstil Endüstrisinin Çevresel Etkileri
 • Sürdürülebilirlik Nasıl Başlar?
 • Pamuk, Polyester, Viskon
 • Lifler // Keten, Bambu, Soya, Isırgan, Ananas
 • Yün, Kuş tüyü, Deri
 • Alternatif Selülozik Elyaflar

 

Yaşam Döngüsü Analizi ve Karbon Ayak İzi

 • Karbon Ayak İzi Tanımı
 • Tekstil Sektöründe Karbon Ayak İzinin Önemi
 • Tekstil Sektöründe Karbon Emisyonuna Sebep Olan Aktiviteler
 • Karbon Emisyonu Ölçümleme Yöntemleri
 • Karbon Ayak İzi Düşürme Uygulamaları
 • Yaşam Döngüsü Analizi Tanımı
 • Yaşam Döngüsü Analizi Amacı ve Süreci
 • Tekstil Sektöründe Yaşam Döngüsü Analizi Kullanım Alanları

 

Tekstil Sanayi Tesisleri İçin Sıfır Atık Uygulamaları

 • Atık Yönetim Hiyerarşisi
 • Atığın Tanımlanması
 • Atık Kaynakları
 • Sistem Kurulum Aşamaları
 • Tekstil İşletmelerine Yönelik Sıfır Atık Yol Haritası

Webinar Konuları

Döngüsel Ekonomi ve Tekstilde Döngüsellik

 • Döngüsel Ekonomi Tanımları
 • Avrupa Parlamentosu Döngüsel Ekonomi Modeli
 • Döngüsel Ekonomi İlkeleri, Amaç ve Faydaları
 • Döngüsel Ekonomi Fırsatları, Kolaylaştırıcılar ve Engeller
 • Döngüsel Ekonomiye Geçişte Karşılaşılan Engeller
 • Çevreye Duyarlı Tasarımda Yeni Yaklaşımlar ve Tekstil Tasarımı
 • Döngüsel Moda Yaklaşımı ve Sistemi
 • Temel Döngüsel Tasarım Stratejileri

 

Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Karbon Ayak izi

 • Küresel Tehlike: İklim Değişikliği
 • Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi
 • Avrupa Yeşil Mutakabatı Genel Çerçeve
 • Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması
 • Döngüsel Ekonomi Eylem Planı
 • Türkiye'nin Avrupa Yeşil Mutabakatı Eylem Planı
 • Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın Türk Tekstil ve Hazırgiyim Sektörüne Etkisi

 

Tekstilde Sürdürülebilir Finansman Ekosistemi ve Küresel Paydaşlar

 • Tekstilde Sürdürülebilir Finans Alanındaki Fırsatlar ve Gelişim Alanları
 • Konvansiyonel Finansman Sürdürülebilir Finansman Farkı
 • Sürdürülebilir Finansman Kuralları
 • Global Sürdürülebilir Finans Kurum ve Kuruluşları

 

Tekstilde En İyi Uygulamalar- Üretim ve Süreçlerde Sürdürülebilirlik

 • Tekstil Sektöründe Sürdürülebilirlik ile İlgili Ürün ve Uygulamalar
 • Sürdürülebilir Markalar ve Pazar Bilgisi
 • Sürdürülebilir Tekstil Alanındaki İnovasyonlar ve Geleceğe Dönük Yaklaşımlar
 • Tekstil Proseslerinde Sürdürülebilir Çözümler ve En Son Teknoloji
 • Markaların Beklentileri

 

Tekstil Endüstrisinde Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji

 • Sanayide Enerji Yönetimi
 • Tekstil İşletmelerinde Enerji Verimliliği
 • Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Özellikleri
 • Temiz Enerji Kaynaklarının Kullanımına Yönelik Teşvikler
 • Enerji Verimliliği Destekleri – Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) Destekleri
 • Örnek Uygulamalar

 

PAYLAŞ