7223 Sayılı Kanun Hk.

7223 Sayılı Kanun Hk.

Sayın Üyemiz;

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen, 05/03/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununun 12/03/2020 tarihli ve 31066 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandığı ve 12/03/2021 tarihinde yürürlüğe gireceği ifade edilmektedir.

 

Bilgilerinize