ABD Menşeli Pamuk İthalatında Dampinge Karşı Kesin Önlem Yürürlüğe Konuldu

ABD Menşeli Pamuk İthalatında Dampinge Karşı Kesin Önlem Yürürlüğe Konuldu

Sayın Üyemiz,

 

52.01 gümrük tarife pozisyonu (GTP) altında sınıflandırılan karde edilmemiş veya penyelenmemiş pamuk ithalatında Amerika Birleşik Devletleri menşeli olanlara ilişkin yürütülen damping soruşturması tamamlanmış olup, 2016/7 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile söz konusu eşyanın Türkiye’ye ithalatında CIF Bedelinin % 3’ü oranında dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur.

 

17 Nisan 2016 tarih ve 29687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve aynı gün yürürlüğe giren 2016/7 sayılı Tebliğ ekte bilgilerinize sunulmaktadır.