ABD / YURT DIŞI LOJİSTİK MERKEZİ ÖN TALEP FORMU ÇALIŞMASI

ABD / YURT DIŞI LOJİSTİK MERKEZİ ÖN TALEP FORMU ÇALIŞMASI

Sayın Üyemiz;

Malumlarınız olduğu üzere Ülkemiz ihracatının hızlı ve kapsamlı akışını sağlamak, ihracatçılarımızın uluslararası tedarik ve dağıtım zincirlerine hızlı ve maliyet duyarlı olarak nüfuz etmelerini temin etmek ve önemli pazarlardaki ihracat performansımızı istikrarlı kılmak amacıyla 14 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete ile Yurt Dışı Lojistik Merkezlerin Desteklenmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı yayımlanmıştır.

Bu kapsamda İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğimiz (İTHİB) tarafından sektörümüzün hedef pazarları arasında yer alan ve dünyanın en büyük tekstil ve hammaddeleri ithalatçısı konumundaki Amerika Birleşik Devletleri’nde Yurt Dışı Lojistik Merkezi oluşturulmasına ilişkin çalışmalar başlatılmıştır. Bu çerçevede firmalarımızın ihtiyaç ve taleplerini doğrudan tespit edebilmek amacıyla ABD - YURT DIŞI LOJİSTİK MERKEZİ ÖN TALEP FORMU oluşturulmuştur.

 

ÖN TALEP FORMU: https://forms.gle/asjpVgWdrS3e4jY59

DESTEKTEN YARARLANANLAR:
Türkiye’de yerleşik işbirliği kuruluşları (TİM, TOBB, DEİK) ve kullanıcılar (Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde kurulmuş ihracatçı birliğine üye şirketler, ihracatçı birlikleri, ticaret ve/veya sanayi odaları, sektör dernekleri ve kuruluşları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifleri) tarafından açılan ve/veya işletilen yurt dışında kurulan/ kurulacak olan lojistik merkezleri için yararlanılabilecektir

DESTEK SÜRESİ:
Destek süresi beş yıl olarak belirlenmiş olup son 3 yıllık ortalama kapasite kullanım oranı en az yüzde elli olanlara beş yıla kadar ilave destek verilecektir. Toplam destek süresi on yılı aşamayacaktır.

Detaylı bilgi için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201014-9.pdf


Ankete katılımlarınız için teşekkür ederiz.