Ar-Ge & İnovasyon Kapasite Geliştirme Programı Başlıyor!

Ar-Ge & İnovasyon Kapasite Geliştirme Programı Başlıyor!

 

İTHİB bünyesindeki firmaların olgunluk seviyelerine göre belirlenecek olan inovasyon odaklı projelerde mentorluk, tasarım ve başvurulara yönelik finansman mekanizmalarının desteklenmesini hedefleyen, İTHİB tarafından ilk kez başlatılan bir hızlandırma destek programıdır. 

Program ile firmaların Ar-Ge olgunluk seviyesine göre inovasyon kabiliyetlerinin güçlendirilmesi, firma bünyesinde Ar-Ge odaklı kurumsal kapasitenin oluşturulması, olgunluk seviyesi yüksek olan firmaların katma değeri daha yüksek ürünlerinin sektöre kazandırılması hedeflenmektedir.

Hibe Desteği

 

1.Kategori
için max. Destek Tutarı

 

2.Kategori
için max. Destek Tutarı

 

Son
Başvuru
Tarihi

50%

 

25.000 TL

 

50.000 TL

 

30 Temmuz

 

Program, firmaların olgunluk seviyesine göre 2 kategoriden oluşmaktadır.

1. Kategori (Ar-Ge & İnovasyon Kapasitesinin Artırılması): Orta ölçekteki firmaların yenilikçilik, verimlilik, dijitalleşme ve çevresellik gibi alanlarda güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

2. Kategori (Uluslararasılaşma ve Uluslararası Fonlara Erişim): Ar-Ge olgunluk seviyesi yüksek, tasarım ve mühendislik altyapısını tamamlamış firmaların uluslararası proje konsorsiyumlarına (Erasmus+, Horizon Europe, InvestEU vb) erişimleri hedeflenmektedir.

Proje Finansmanı

  • Proje kapsamında mentorluk, tasarım, başvuru ve yönetim alanlarında danışmanlık hizmeti verilecek olup %50 hibe desteği sağlanacaktır.
  • 1. kategori için maksimum destek tutarı 25.000 Türk Lirası, 2. kategori için ise 50.000 Türk Lirası’dır.

Başvuruların Yapılması

  • Çağrı esaslı olan programa dahil olmak isteyen firmaların aşağıda yer alan ön başvuru formunu hazırlaması ve sunması beklenmektedir.
  • Projeye başvuru yapacak firmaların 30 Temmuz 2021 günü saat 17:30'a kadar başvuru formunu doldurarak [email protected] adresine e-posta yoluyla göndermeleri ve formun aslını aşağıdaki adrese posta yoluyla/elden iletmeleri gerekmektedir.
  • Adres: Evrak Kayıt Şubesi, Dış Ticaret Kompleksi B Blok Kat:4 Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad. Yenibosna / Bahçelievler 34196 İstanbul

Başvuru formu için tıklayınız

Sorularınız için: [email protected]

 

İlgili Dosyalar