Ar-Ge Ve Tasarım Merkezi Açmaları İçin İhracatçı Firmalara Danışmanlık Hizmeti Sağlanması Hakkında

Ar-Ge Ve Tasarım Merkezi Açmaları İçin İhracatçı Firmalara Danışmanlık Hizmeti Sağlanması Hakkında

 

BİLGİ NOTU

 

Sayın Üyemiz;

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Ar-Ge Reform Paketi kapsamında; ihracatçı firmalara Ar-Ge ve Tasarım Merkezi kurulmasına yönelik ücretsiz danışmanlık hizmeti verilecektir.

Bu kapsamda firmaların belirlenmesini teminen yapılacak çalışmada kullanılmak üzere  https://goo.gl/forms/S8bEqwvDKQZcdkbs1 web adresinde yer alan ankete  9 Eylül 2016 Cuma gününe   

15.00’e kadar katılım sağlanabilecektir.

 

Bilgilerinize arz olunur.

 

Tekstil, Deri, Halı Ar-Ge Şubesi

İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ