Avrupa Yeşil Mutabakatı Sektörel İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi

Avrupa Yeşil Mutabakatı Sektörel İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi

Ticaret Bakanlığı’nın organize ettiği ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Dış İşleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından oluşturulan çalışma grubu ile 4 Haziran 2020 tarihinde Avrupa Yeşil Mutabakatı Tekstil Sektörü İstişare Toplantısı gerçekleştirildi. İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Yasubuğa’nın katıldığı toplantıda, Avrupa Yeşil Mutabakatının tekstil sektörüne etkileri değerlendirilerek, görüş alışverişinde bulunuldu.

Video konferans olarak gerçekleştirilen toplantıda, Avrupa Birliği’nin (AB), 10 Mart 2020 tarihinde ilan ettiği yeşil dönüşüm, küresel rekabetçilik ve dijital dönüşüm ile Avrupa’da yeni bir büyümeyi hedefleyen Avrupa Yeşil Mutabakatı değerlendirildi. Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen sunumda, AB’nin sınırda karbon düzenlemesi ve AB’nin Emisyon Ticareti Sistemi (ETS)’ne ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda, Mutabakat kapsamında döngüsel ekonominin ağırlık kazanacağı ve yeşil odaklı dönüşüm ile, tüketiciler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği kurularak; sürdürülebilir, yeniden kullanılabilir, tamir edilebilir ve geri dönüştürülebilir ürün stratejisi benimseneceğine vurgu yapıldı. Bu kapsamda, tüketici davranışlarının dönüştürülmesi ve takip edilmesi ile üretim zincirinde döngüsellik sağlanmasının hedeflendiği ifade edildi.

Toplantıda, yapılacak değişikliklerle, karbon ayak izini takip edebilme ve üretim aşamalarına kaynak sınırlandırmasının da dahil edilmesinin önemine dikkat çekildi.