Birleşik Krallık'a İhracatta Karşılaşılan Engeller- Anket Çalışması