Dahilde İşleme Rejimi kararında değişiklik yapılması hakkında Bakanlar Kurulu Kararı

Dahilde İşleme Rejimi kararında değişiklik yapılması hakkında Bakanlar Kurulu Kararı

25.11.2017 tarihinde Resmi Gazete’de  yayımlanan DİR Kararı değişiklikleri hakkında bilgi notu :                             

* İndirimli teminat kriterleri aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.

a)  Yetkilendirilmiş  Yükümlü sertifikası  sahibi  firmalar veya belge/izin müracaat tarihinden önceki iki takvim yılı içerisinde herhangi bir yıl ashari 25 (yirmibeş) milyon  ABD    Doları tutarında ihracat yapan onaylanmış kişi statü belgesi sahibi imalatçı firmaların dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında yapacakları ithalatta, iki yıl süresince bu ithalattan doğan verginin %1’inin,

b)  Belge/İzin müracaat tarihinden önceki iki takvim yılı içerisinde herhangi bir yıl 5 ( beş) milyon ABD Doları tutarı (bu tutar dahil) ile 25 (yirmibeş) milyon ABD Doları tutarı arasında ihracat yapan onaylanmış kişi statü belgesi sahibi imalatçı firmaların dahilde işeme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında yapacakları ithalatta, iki yıl süresince bu ithalattan doğan verginin %5’inin,

c)  Onaylanmış kişi statü belgesi sahibi firmaların dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında yapacakları ithalatta, bu ithalattan doğan verginin %10’unun,” teminat olarak verilir.

 

ESKİ DÜZENLEME

YENİ DÜZENLEME

İkincil İşlem Görmüş Ürüne ilişkin müeyyide uygulanırken ithalat beyannamesindeki birim fiyat üzerinden işlem yapılıyordu.

İkincil İşlem Görmüş Ürün değeri üzerinden müeyyide uygulanacaktır.

Madde Bilgileri Revizesi sonucu oluşan ithalat miktar aşımlarına müeyyide uygulanıyordu.

Revize sonucu oluşan miktar aşımına müeyyide uygulanmayacaktır.

Döviz Kullanım Oranının aşılması halinde müeyyide uygulanıyordu.

Döviz Kullanım Oranının aşılması halinde belge kapatma esnasında müeyyide uygulanmayacaktır. Bu durumda, Bakanlık kendisi yaptırım uygulayacaktır. ( 6 ay süre ile indirimli teminat verilmemesi, müteakip ihalelerde teminat oranının 2 katına çıkarılması vb. )

Özel şartlardaki yükümlülükler yerine getirilmediğinde müeyyide uygulanıyordu.

Bakanlık Özel şartlarda istenen belgeler yerine yeni belgeler isteyebilir (Bakanlık talimatına istinaden).

Belgedeki elyaf karışım oranı ile kimyahane raporunda yer alan karışım oranı tutmadığı zaman ilgili ihracata karşılık gelen ithalat miktarına müeyyide uygulanıyordu.

Elyaf karışım oranındaki eksik miktar kadar müeyyide uygulanacaktır. Örnek : Belge Karışım Oranı %65 Polyester %35 Viskon, Kimyahane Raporu Sonu : %61 polyester %39 viskon ) polyesterin %4’lük kısmına müeyyide uygulanacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aynı karar değişikliğindeki geçici maddeler ile yukarıdaki sebeplerden dolayı müeyyideli kapatılan belgeler ( müeyyidenin tahsil edilmemiş olması kaydıyla ) yeniden açılıp değerlendirilebilecektir.