DEİK Kurucu Kuruluşlar Ve Kurumsal Üyeler Buluşmasında Başkanımızdan İş Birliği Mesajı

DEİK Kurucu Kuruluşlar Ve Kurumsal Üyeler Buluşmasında Başkanımızdan İş Birliği Mesajı

4 Mart 2019 tarihinde Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Kurucu Kuruluşlar ve Kurumsal Üyeler Buluşması gerçekleşti. DEİK Başkanı Nail Olpak ev sahipliğinde Kurucu Kuruluş ve Kurumsal Üyelerin Başkanları, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Sekreterlerinin katılımı ile İstanbul’da düzenlenen toplantıya İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB)’ni temsilen Başkanımız Ahmet Öksüz katıldı.

Toplantıda Türk özel sektörünün dış ticaret, uluslararası yatırımlar, hizmetler, müteahhitlik ve lojistik başta olmak üzere, dış ekonomik ilişkilerini yürütme; yurt içi ve yurt dışında yatırım imkânlarını araştırma; Türkiye'nin ihracatını artırmaya katkı sağlama ve benzeri iş geliştirme çalışmalarını koordine etmekle görevli olan kurumlar arası iş birliğinin önemi vurgulandı.

İTHİB Başkanımız Ahmet Öksüz yaptığı konuşmada; Kurucu Kuruluşları, üyeleri ve İş Konseyleri ile birlikte, Türkiye'nin önde gelen ve iş dünyası temsilcilerinin oluşturduğu iş diplomasisi örgütü DEİK ile bu ülkeye hizmet etme paydasında buluştuğumuzu ifade etti. Ekonomik alanda ve ihracatımızın gelişmesine yönelik her türlü çalışmada iş birliği yapmaya hazır bulunulduğunu dile getirdi.