EU Pact for Skills Programı’nda biz de yer alıyoruz!