İhracat Fırsatları Değerlendirme Webinarı Gerçekleştirildi

İhracat Fırsatları Değerlendirme Webinarı Gerçekleştirildi

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları’nın (İTHİB) Konfeksiyon Yan Sanayii Sektörü özelinde Almanya, Fransa ve Polonya’ya İhracat Fırsatları Değerlendirme Webinarı gerçekleştirildi. 26 Haziran tarihinde gerçekleştirilen webinarda, sektör özelinde ülke değerlendirmeleri yapılırken; firmalara ihracat için atılması gereken adımlarla ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Konfeksiyon Yan Sanayii Sektörü İhracatının Geliştirilmesi URGE Projesi’ne yönelik olarak gerçekleştirilen webinarda, belirlenen hedef ülkelere yönelik ihracat potansiyelleri değerlendirilerek; firmaların dikkat etmesi gereken rekabet koşullarına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Webinarda açılış konuşmalarını, İTHİB Yönetim Kurulu Üyesi Osman Ege ve Konfeksiyon Yan Sanayicileri Derneği (KYSD) Başkanı Murat Özpehlivan yaparak; Ur-Ge kümesinin efektif çalışmalarının kısa zaman içerisinde firmaların ihracatına yansıyacağını ümit ettiklerini, bu kapsamda kümenin çalışmalarına hızla devam edeceğini ifade ettiler.

Webinarda konfeksiyon yan sanayii sektörünün tüm alt ürün grupları incelenirken; hedef ülkelerde tespit edilen markalar, konfeksiyon üreticileri, ithalatçılar, toptancılar ve büyük perakendeciler değerlendirildi. Gerçekleştirilen sunumda ülkelerin makro ekonomik durumları ve Kovid-19 salgın krizinden ne ölçüde etkilendiği incelenerek, yoğun rekabet yaşanan sektörlerin başında gelen konfeksiyon yan sanayi sektörüne ilişkin yapılacak çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.