İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı Hakkında

İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı Hakkında

Sayın Üyemiz;

Türkiye İhracatçılar Meclisinden(TİM) alınan bir yazıda, Katma değerli ihracatın artırılması amacıyla inovasyon, Ar-Ge, tasarım ve markalaşma çalışmalarına odaklanmış bulunan Türkiye İhracatçılar Meclisince yürütülmekte olan İnoSuit-İnovasyon Odaklı Mentorluk Programının, Kasım 2016 tarihinden bu yana devam ettiği belirtilmektedir.

İnoSuit Programı kapsamında ülkemizde “inovasyon yönetimi” konusunda yetkinliği ve üniversite-sanayi iş birliği konusundaki motivasyonu yüksek üniversitelerimiz ve akademisyenlerimiz ile “kurumsal inovasyon sistemlerini” oluşturmayı hedefleyen ihracatçı firmalarımız eşleştirilerek odaklı, uygulamaya dönük ve bilimsel bir çalışma ile ekte detayları paylaşıldığı şekilde son derece değerli kazanımlar elde edilmektedir.

Bu itibarla katılım koşulları ve programın yürütülmesine ilişkin tüm detayları ekte belirtilen İnoSuit Programının, Nisan 2020’de başlayacak olan dokuzuncu döneminin son başvuru tarihi 14 Şubat 2020 Cuma günü olup, programda yer almak isteyen üyelerimizin başvurularını https://www.tim.org.tr/tr/inosuit-firma-kayit.html linkindeki firma başvuru formunu doldurmaları yeterli olacaktır.

EK 1 : İnoSuit Programı Bilgi Notu

EK 2 : Duyuru E-Postası Örneği