IRAKLI İŞİNSANLARINA YÖNELİK VİZE KOLAYLIĞI

IRAKLI İŞİNSANLARINA YÖNELİK VİZE KOLAYLIĞI

Bilindiği üzere, Irak vatandaşı olan işinsanlarının ülkemize ticari faaliyetlerde bulunmak üzere girişleri vizeye tabi olup, Irak’tan ülkemize giriş yapmaya çalışan kişilerin vize işlemleri ayrıntılı incelemeden sonra onaylanmaktadır.

Bu sebeple, Irak’a ihracat yapan firmalarımızın Iraklı müşterilerinin ülkemize girişleri konusunda ciddi vize sıkıntıları yaşandığı, söz konusu vize sürecinin ülkemiz ihracatını olumsuz etkilediği gözlemlenmiştir.

Bu itibarla, söz konusu olumsuzlukların giderilmesini teminen T.C. Dışişleri Bakanlığı ile TİM arasında 4 Mayıs 2016 tarihinde imzalanan protokol ile vize başvuruları Birliğimiz referansı ile Dışişleri Bakanlığı ilgili veri bankasına kaydedilecek ve uygun bulunanlar vizeye dönüştürülecektir.

Bahse konu sistem kapsamında, Ticaret amaçlı ülkemize gelecek Irak vatandaşlarının vize başvuruları Birliğimiz tarafından süzgeçten geçirildikten sonra, Bakanlığımıza iletilecek ve uygun görülmesi durumunda aynı gün içerisinde Iraklı işinsanlarına vize verilebilecektir.

Bu uygulamadan yararlanmak isteyen firmalarımızın, web sayfamızda yer alan bilgiler dahilinde, bilgi formu ile taahhütnameyi hazırlayıp Birliğimize müracaat etmelerine müteakip anılan protokol çerçevesinde kayıt işlemleri gerçekleştirilecektir.

Irak'a sağlanan vize kolaylığının hali hazırda ihracat yapan ya da yapmayı planlayan firmalarımıza hayırlı olmasını diliyoruz.