İTHİB 5 Farklı Alt Sektörde Ur-Ge Projelerini Hayata Geçiriyor.

İTHİB 5 Farklı Alt Sektörde Ur-Ge Projelerini Hayata Geçiriyor.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) T.C. Ticaret Bakanlığı'nın "Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi" (UR-GE) desteği kapsamında Dokuma Kumaş, El Örgü İpliği, Konfeksiyon Yan Sanayii, Örme Kumaş ve Teknik Tekstil Sektörlerine yönelik Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme projesini hayata geçiriyor.

Üyelerimize yeni ihracat pazarları kazandırmak, üyelerinin yetkinliklerini arttırmak ve ihracatımıza yeni bir soluk kazandırmak amacıyla Ticaret Bakanlığı'nın “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi” (UR-GE) programı kapsamındaki desteklerini üyeleri ile buluşturuyor.

Türkiye'de sektörlerimize özel yapılmış en büyük URGE çalışmalarından biri olacak ve sınırlı sayıda katılımcı firmanın yararlanabileceği projemiz, üç yıl olarak planlanmaktadır.

Projemiz kapsamında kümemize katılacak firmalarımız için;

 • Kapsamlı bir ihtiyaç analizi çalışması yapılacak,
 • Üyelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda en yetkili danışmanlar tarafından danışmanlık ve eğitim hizmetleri verilecek,
 • 10 âdete kadar yurtdışı pazarlama faaliyeti (Pazar ziyaretleri, B2B görüşmeleri vb.) hayata geçirilebilecek,
 • 10 alım heyeti organize edilebilecek,
 • Firmalarımız proje bitiminde Bireysel Danışmanlık hizmetinden faydalanabilecek,
 • Tüm organizasyonlar ile projemizin ve firmalarımızın uluslararası alanda tanıtımı, konusunda uzman personel ile İTHİB organizasyonunda yapılacaktır.

Not: Yurtdışı pazarlama ve alım heyeti faaliyetlerine katılımın ön şartı; küme firmalarının proje kapsamında gerçekleştirilecek ilk eğitim ve/veya danışmanlık faaliyetine katılmalarıdır.

Tebliğ kapsamında yer alan tüm bu etkinliklere ilişkin masrafların % 75'i Ticaret Bakanlığı, % 25'i ise projeye başvuracak İTHİB üyesi firmalar tarafından karşılanacaktır.

 KATILIM ŞARTLARI

 • Firmaların İTHİB üyesi ve en az Limited Şirket statüsünde olmaları,
 • Katılımcı firmaların ortak hareket etme ve iş birlikteliğine açık olmaları,
 • Proje süresince faaliyetlere aktif olarak katılım sağlanması ve en az bir kişinin görevlendirilmesi,
 • İşbirliği kuruluşları tarafından yürütülen başka bir UR-GE projesinde eş zamanlı yer almamak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

 • UR-GE Projesi Katılımcı Şirket Bilgi Formu (EK I-B)
 • UR-GE Projesi Katılımcı Şirket Talep Yazısı (EK I-C)

Sorularınız, görüşleriniz ve ilave bilgi için:

İTKİB Genel Sekreterliği

Tekstil, Deri, Halı Ar&Ge Şubesi

E-posta: [email protected]