İTHİB - TETSİAD "Ev Tekstilinde Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme" UR-GE Projesi

İTHİB - TETSİAD "Ev Tekstilinde Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme" UR-GE Projesi

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) ve Türkiye Ev Tekstili Sanayici ve İşadamları Derneği (TETSİAD) ortaklığında T.C. Ekonomi Bakanlığı'nın "Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi" (UR-GE) desteği kapsamında Ev Tekstilinde Uluslararası Rekabetçiliği Geliştirme Ur-Ge projesini hayata geçiriliyor.

Üyelerimize yeni ihracat pazarları kazandırmak, üyelerinin yetkinliklerini arttırmak ve ihracatımıza yeni bir soluk kazandırmak amacıyla Ekonomi Bakanlığı’nın “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi” (URGE) programı kapsamındaki desteklerini üyeleri ile buluşturuyor.

Türkiye’de sektörlerimize özel yapılmış en büyük URGE çalışmalarından biri olacak ve sınırlı sayıda katılımcı firmanın yararlanabileceği projemiz, üç yıl olarak planlanmaktadır.

Projemiz kapsamında kümemize katılacak firmalarımız için;

  • Kapsamlı bir ihtiyaç analizi çalışması yapılacak,
  • Üyelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda en yetkili danışmanlar tarafından danışmanlık ve eğitim hizmetleri verilecek,
  • 10 âdete kadar yurtdışı pazarlama faaliyeti (Pazar ziyaretleri, B2B görüşmeleri vb.) hayata geçirilebilecek,
  • 10 alım heyeti organize edilebilecek,
  • Firmalarımız proje bitiminde Bireysel Danışmanlık hizmetinden faydalanabilecek,
  • Tüm organizasyonlar ile projemizin ve firmalarımızın uluslararası alanda tanıtımı, konusunda uzman personel ile İTHİB organizasyonunda yapılacaktır.

Not: Yurtdışı pazarlama ve alım heyeti faaliyetlerine katılımın ön şartı; küme firmalarının proje kapsamında gerçekleştirilecek ilk eğitim ve/veya danışmanlık faaliyetine katılmalarıdır.

Tebliğ kapsamında yer alan tüm bu etkinliklere ilişkin masrafların % 75’i Ekonomi Bakanlığı, % 25’i ise projeye başvuracak İTHİB üyesi firmalar tarafından karşılanacaktır.

 

KATILIM ŞARTLARI

  • Firmaların İTHİB üyesi ve en az Limited Şirket statüsünde olmaları,
  • Katılımcı firmaların ortak hareket etme ve iş birlikteliğine açık olmaları,
  • Proje süresince faaliyetlere aktif olarak katılım sağlamak ve en az bir kişinin görevlendirilmesi,
  • İşbirliği kuruluşları tarafından yürütülen başka bir UR-GE projesinde eş zamanlı yer almamak

                                                                                                                           İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ

 

Sorularınız, görüşleriniz ve ilave bilgi için:

İTKİB Genel Sekreterliği

TDH Ar&Ge Şubesi

Halil İbrahim EMİR

Tel: 0 212 454 01 51 / 0 549 804 42 73

E-posta: [email protected]