Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal İle Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal İle Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

20 Temmuz 2017 tarihinde Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal’ın teşrifleri ile ihracatçılarımızın sorunları ile çözüm önerilerinin ortak bir platformda dile getirilmesi amacıyla Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Katma Değer Vergisi (KDV) reformuna ilişkin sorunların ve çözüm önerilerinin değerlendirildiği toplantıya Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi Üyeleri, İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Başkanları ve Sektör Temsilcileri katılmışlardır.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanımız Sayın İsmail Gülle, yaşanan her problemde çözüm odaklı yaklaşımı için Maliye Bakanlığı’na teşekkürlerini iletmiş; sektör sorunlarına ve çözüm önerilerine ilişkin bilgi vermiştir. Toplantıda KDV Reformu ile birlikte Vergi Dairelerinin etkinliğinin arttırılması için de gerekli çalışmaların yapılmasına olan ihtiyaca dikkat çeken İTHİB Başkanı Sn. İsmail Gülle, atılım yılı ilan ettiğimiz 2017 yılında Türkiye’nin hak ettiği yatırımların yapılabilmesi için yatırımlar hususunda KDV oranlarının sıfırlanması gerektiğini ifade etmiştir.

Toplantıda KDV Reformuna ilişkin talep edilen çözüm önerilerine ilişkin bir sunum yapılmış olup, İhracatçı Birlikleri Başkanları sektörler özelinde sorunları ve çözüm önerilerini Maliye Bakanımız Sn. Naci Ağbal’a arz etmişlerdir.