Maske ve Koruyucu Tulum-Önlük İhracatında Hibe Oranları Güncellendi

Maske ve Koruyucu Tulum-Önlük İhracatında Hibe Oranları Güncellendi

Kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duydukları kişisel koruyucu donanım ürünlerinin (maske, tulum, önlük, gözlük) tedarik edilmesi ve bunların dağıtımının sağlanması amacıyla Kurumumuzca hazırlanan mal alım sözleşmesinin bazı maddelerinde ve sözleşme eki “Tıbbi/Cerrahi Maske (Arkadan Lastikli ya da Arkadan Bağcıklı) Teknik Şartnamesi”nde 13.07.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değişiklik yapılmıştır.

Bu kapsamda, değişikliklerle DMO’ya teslim edilen ürün sayısına göre ihracat izni verilecek ürün sayılarını gösterir tablo ve Tıbbi/Cerrahi Maske Teknik Şartnamesine aşağıdaki eklerden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Ekler:

  1. İhracat İzni Verilecek Ürün Sayılarını Gösterir Tablo

  1. Tıbbi/Cerrahi Maske (Arkadan Lastikli ya da Arkadan Bağcıklı) Teknik Şartnamesi