Meltblown Kumaş Duyurusu Hakkında

Meltblown Kumaş Duyurusu Hakkında

Sayın Üyemiz;

 

Bilindiği üzere, 18 Mart 2020 tarih ve 31072 sayı ile Resmi Gazete’de, İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/5) yayımlanmış olup söz konusu tebliğ kapsamında İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine 56.03 GTP ile başlayan ürünler içerisinde yer alan “Yalnız Meltblown Kumaş” da eklenmiştir.

Bununla birlikte, söz konusu ürünün ihracatına kayıt verilmesi hususlarında Bakanlığımızca sadece Genel Sekreterliğimiz yetkilendirilmiştir. Anılan tarihten itibaren ilgili ürüne ait ebirlik sistemi üzerinden yapılacak ihracatlara ilişkin başvuru  Genel Sekreterliğimiz onay masasına düşmekte olup yapılan kontroller sonucunda söz konusu eşyaya ilişkin ihracat işlemleri tekamül ettirilmektedir. 

Genel Sekreterliğimiz onay masasına düşen mezkur ürüne ait ihracat beyannamesinin değerlendirilmesi aşamasında sırasıyla;

  • İhracatçı firma tarafından, ilgili ürüne ait taahhütname ve ek belgeler Genel Sekreterliğimize ebirlik sistemi üzerinden iletilir.
  • Genel Sekreterliğimiz tarafından, ihracatçı firmanın ibraz etmiş olduğu bilgi ve belgelerin ön incelemesi yapılır, eksiklik var ise ihracatçı firmadan talep edilir.
  • Genel Sekreterliğimiz tarafından kontrolleri yapılan bilgi ve belgeler nihai değerlendirmenin yapılabilmesini teminen Bakanlığımıza iletilir.
  • Bakanlığımız tarafından yapılan nihai değerlendirme sonucunda, Genel Sekreterliğimiz onay masasında bekleyen ihracat beyannamesinin olumlu veya olumsuz  olarak sonuçlandırıldığı bilgisi Genel sekreterliğimize iletilir.

Bu kapsamda, söz konusu ürünlere ilişkin ihracat yapacak firmaların, işlemlerinin hızlı bir şekilde sonuçlandırılabilmesi için yukarıda yer alan hususlara azami dikkat gösterilmesi önem arz etmekte olup söz konusu süreç boyunca İHRACATÇI FİRMA YA DA ALICI FİRMALARIN SADECE GENEL SEKRETERLİĞİMİZ İLE İLETİŞİM HALİNDE OLMALARI, DOĞRUDAN BAKANLIĞA BAŞVURUDA BULUNMAMALARI GEREKMEKTEDİR. Aksi bir durum, süreçte bilgi karışıklığına yol açmakta ve onay süreçlerini de uzatabilmektedir. 

Diğer taraftan, İhracatçı firmalarımızın her zamanki gibi normal ihracat prosedürlerini izlemeleri ile birlikte yapmalarını gerektirecek başka ilave bir işlem de bulunmamaktadır. 

Bununla birlikte, bahse konu ihracatçı firmaların kayıt aşamasında değerlendirme yapılabilmesini teminen ekte talep edilen bilgi ve belgeleri, tam ve eksiksiz bir şekilde hazırlayarak e-birlik sistemi üzerinden göndermesi gerekmektedir.  

Son olarak, ekte yer alan kullanma kılavuzunda, bu kapsamdaki ihracat işleminin ebirlik sisteminden nasıl yapılacağına ait bilgiler yer almaktadır.

Ek1. Taahhütname için tıklayınız.

Ek2. Meltbown Kumaş Formu için tıklayınız.

Ek3. Kullanma Kılavuzu için Tıklayınız.

 

                                         İTKİB GENEL SEKRETERLİĞİ