TEKNİK TEKSTİLLER YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

TEKNİK TEKSTİLLER YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

İTÜ - İTHİB İŞBİRLİĞİ İLE TÜRKİYE’NİN İLK TEKNİK TEKSTİLLER TEZLİ KSEK LİSANS PROGRAMI HAYATA GEÇTİ

İstanbul Teknik Üniversitesi ile İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, tekstildeki dönüşümün somut adımlarını lisansüstü programı işbirliği ile attı. Programın, Türkiye’de Teknik Tekstiller alanında sektörün gelişimine liderlik edecek nitelikli insan gücünün yetiştirilmesine ve üniversite-sanayi işbirliği vasıtasıyla firmaların AR-GE potansiyellerinin geliştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Programa ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, “2019 yılı öğrenci yerleştirmelerinde Tekstil Mühendisliği bölümü, en çok tercih edilen bölümlerden biri olarak, kontenjanlarını neredeyse tamamen doldurdu. Eminim ki, lisansta gördüğümüz ilgiyi lisansüstü programlarımızda da göreceğiz. Ayrıca Tekstil ve Hammaddeleri sektörümüz, 4.3 dolar olan birim değeri ile, en çok katma değer üreten sektörlerimizden birisi.  Bizleri en çok motive edecek netice; yapılan projeler ve yazılan tezlerin hayata geçerek, ülkemize birer milli teknoloji ürünü olarak katma değer sağlayabilmesidir. TİM olarak belirlediğimiz ‘Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye’ hedefimize ancak geliştireceğimiz milli teknolojiyi ihraç ederek ulaşabiliriz.” dedi.

İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz; tekstilin üretim, ihracat ve istihdam açısından Türkiye ekonomisi için vazgeçilmez sektörlerinin başında geldiğini dile getirerek, bu yıl başlatılan Tekstil Mühendisliği Burs ve İstihdam Projesi kapsamında bölüm kontenjanlarının yüzde 42’den 92’ye çıktığını, aynı zamanda bölüm puanlarının ise 100 puan arttığını ifade etti.  Teknik Tekstiller Yüksek lisans programına ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Öksüz: “Üniversite-sanayi işbirliği konusuna gösterdiğimiz hassasiyet ile bu yıl ilk kez İTÜ’de tezli Teknik Tekstiller Yüksek Lisans Programını başlatıyoruz. Sektörümüz ve ülkemiz için attığımız bu somut adım ile gençlerimizin sektöre daha geniş bir perspektifle daha nitelikli bir şekilde başlamasını umut ediyoruz. Teknolojik gelişmeler dünyayı hızla dönüştürüyor. Bu vizyonu da ancak ve ancak üniversite-sanayi işbirliğinin en somut örneklerinden biri olan İTÜ ile gerçekleştirdiğimiz bu yüksek lisans programı gibi projelerle yakalayabiliriz” ifadelerine yer verdi.

İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fuat Aydın, Teknik tekstiller alanında Türkiye’de ilk kez gerçekleşecek olan söz konusu program ile sektörün gelişimine liderlik edecek nitelikli insan gücünün yetiştirilmesine katkı sağlanmasının yanı sıra, firmaların AR-GE potansiyellerinin geliştirilmesine de destek olunacağını belirtti. Programda eğitim gören öğrencinin, yenilikçi teknik tekstillerin farklı alanlarında, hammaddeden nihai ürüne kadar yer alan tüm süreçler hakkında detaylı bilgiye sahip olacağını dile getiren Rektör  Yardımcısı Prof. Dr. Aydın, öğrencinin, yenilikçi ve özgün teknik tekstil ürünleri tasarlama, geliştirme ve ürün kalitesini değerlendirme becerisi kazanmasının yanı sıra, programın sunduğu disiplinler arası perspektif sayesinde mesleklerinde rekabet avantajı yaratabilme potansiyelini bünyesine katacağını dile getirdi.