Türkiye Lojistik Portalı

Türkiye Lojistik Portalı

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan bir yazıda, lojistik hatlarında yaşanan konteyner krizinin ve navlun fiyatlarındaki yükselişlerin ihracatçı firmalarımıza etkilerini hafifletmek amacıyla Meclisimiz, ihracatçı firmalarımız ile lojistik sektörünü bir araya getirmek üzere “Türkiye Lojistik Portalı”nı hayata geçirildiği ifade edilmektedir.

İhracatçı Birlikleri e-birlik sistemi üzerinden doğrulanmış ihracatçılarımız ile lojistik firmalarımızın üye olabileceği ve birbirleri ile iletişime geçebileceği Türkiye Lojistik Portalı, kara, hava, deniz ve demiryollarında en uygun yükü, en uygun sürede, en uygun araçla ve en uygun maliyetle taşınmasını sağlamak ve bu çerçevede küresel lojistik sorununa ulusal bir çözüm getirmek amacını taşımaktadır. Lojistik sektörü firmaları bahse konu portala, yetki belgelerini ibraz etmek suretiyle üye olabilmektedir.

Bahse konu Portala üye olan ihracatçılar, ihracatın yanı sıra, ithalat, transit ticaret ve yurt içi yüklerine ait bilgileri sisteme girerek bir yük ilanı oluşturmaktadır. Yüklerine ait gönderim tarihi, ağırlık, ebat, tercih edilen gönderim türü, varış noktası bilgileri gibi detaylı tanımlar ile taşımacılık sektörü temsilcilerinin beklediği detaylı sorular baştan cevaplanmaktadır. Lojistik firması yetkilileri bu yük ilanları arasında filtreleme yaparak kendi hat ve programlarına uygun yükü bulmakta, taşımak istediği yük için ilan sahipleri ile irtibat kurma talebinde bulunmakta ve yük sahibi ihracatçının e-posta yolu ile bilgilendirilmesini veya portalda kendisine yapılan iletişim taleplerini görüntüleyebilmektedir. Böylece bir araya gelen iki sektör temsilcisi aralarında anlaşarak yükün en uygun koşullarda taşınmasını sağlamaktadır.

Portala aşağıda yer alan link üzerinden erişilebilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Web Sitesi: www.turkiyelojistikportali.com