13. Saraybosna İş Forumu ve 3. Saraybosna Helal Fuarı Hk.

Sayın Üyemiz;

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alından bir yazıda, Saraybosna Ticaret Müşavirliği tarafından iletilen bir yazıya atıfla, 17-18 Mayıs 2023 tarihlerinde tertip edilecek olan "12. Uluslararası Saraybosna İş Forumu (SBF 2023)" ve söz konusu Forum ile eş zamanlı olarak 17-19 Mayıs 2023 tarihlerinde düzenlenecek olan "3. Saraybosna Helal Fuarı" organizasyonları hakkında bilgi verilmekte olduğu ifade edilmektedir.

Söz konusu yazıda, 2010 yılından bu yana düzenlenen SBF 2023 etkinliğinin Batı Balkanlar ve Güneydoğu Avrupa bölgesindeki en büyük yatırım ve iş forumu niteliğinde olduğu, etkinliğe 50 ülkeden 1.500'den fazla katılımcının iştirak etmesinin beklendiği ve bu seneki SBF 2023'te ön plana çıkarılacak temel sektör ve konuların; turizm, bilişim teknolojileri, finans ve bankacılık, gıda ve tarım, enerji ve altyapı ile 'nearshoring', ticaret ve lojistik olacağı ifade edilmiş olup, forum kapsamında G2G/G2B/B2B etkinliklerinin düzenleneceği belirtilmektedir. Etkinlik programının https://sarajevobusinessforum.com/ adresinden takip edilmesi mümkün olup, foruma katılmak isteyen firmaların söz konusu adres üzerinden kayıt yaptırması gerekmekte olduğu belirtilmektedir.

Yazıda devamla, eş zamanlı olarak düzenlenecek olan "3. Saraybosna Helal Fuarı"na ise 100'den fazla firmanın, 2.000'in üzerinde iş dünyası temsilcisinin ve 10.000 kadar ziyaretçinin katılımının beklendiği, fuar kapsamında G2G/G2B/B2B toplantılarının yapılmasının mümkün olduğu, fuara ilişkin ayrıntılı bilgilere de "http://www.sarajevohalalfair.com" adresinden ulaşılabileceği ifade edilmekte olup, her iki etkinliğe ilişkin olarak hazırlanan bilgilendirici broşürler yazı ekinde iletilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.