13. Uluslararası Yatırım Konferansı Saraybosna İş Forumu 2024 Hk.

Sayın Üyemiz, 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’nden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Bosna Hersek (BH)’in en önemli ekonomik etkinliği olarak öne çıkan Saraybosna İş Forumu’nun, 22-23 Mayıs 2024 tarihlerinde Saraybosna’daki Ulusal Parlamento Binasında tertip edileceği, “13. Uluslararası Yatırım Konferansı - Saraybosna İş Forumu (SBF 2024)”na ilişkin olarak 12/02/2024 tarihinde etkinliğin organizatörü olan Bosna Bank International Yetkilisi tarafından Saraybosna Ticaret Müşavirliğine bir ziyaret gerçekleştirildiği, söz konusu ziyarette;

− BH Devlet Başkanlığı Konseyi himayesinde, BH Dışişleri Bakanlığı’nın desteğiyle tertip edilen anılan etkinliğe yönelik ülkemizce verilecek desteğe büyük önem atfettiklerini, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2024’te de Türkiye’den en üst düzeyde katılım bekledikleri ve bu noktada gerek kendileri tarafından Büyükelçiliğe gerekse de BH Dışişleri Bakanlığı üzerinden resmi davet mektubunun Dışişleri Bakanlığına ulaştırılacağı,

 − Müşavirlik her yıl olduğu gibi 2024’te de Türkiye’den firmaların ve Ticaret Odaları ve İhracatçı Birlikleri gibi ilgili meslek kuruluşlarının ve özellikle bir örneği ekte sunulan Türkiye’nin önde gelen firmaları ile geçtiğimiz yıllarda katılım sağlayan şirketlerin yeniden davet edilmesi noktasında destek verilmesi, 

− Geçtiğimiz yıllarda Türk Hava Yolları ve İstanbul Ticaret Odası gibi firma veya kuruluşların sponsorluğundan ve iş birliklerinden memnuniyet duyulduğu, 2024’te de benzer işbirliklerinden memnuniyet duyulacağı, 

− 2024 forumu gündem konularının; bölgesel iş birliği ve yatırım fırsatları, altyapı ve inşaat, yenilenebilir enerji, turizm, gıda ve tarım, bilgi teknolojileri ve telekomünikasyon ile finans ve bankacılık olacağı, 

− Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2024 forumu da 1500-2000 arası ulusal ve uluslararası katılımcının iştirak etmesinin beklenildiği hususları ifade edildiği belirtilmektedir.

Diğer taraftan, Batı Balkanlar ve Güneydoğu Avrupa bölgesindeki en büyük yatırım ve iş forumu niteliğine haiz SBF ile Güneydoğu Avrupa’da yer alan ülkeler arasındaki ekonomik bağların ve karşılıklı ilişkilerin güçlendirilmesi, çeşitli sektörlerden fikirlerin ve projelerin tartışılması vasıtasıyla BH’nin ve bölge imkanlarının yabancı yatırımcılara tanıtılması ve ülkenin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunulmasının amaçlanmakta olduğu, 2024 forumuna da çok sayıda uluslararası yatırımcı, girişimci, siyasetçi ve iş insanının katılımının öngörüldüğü, SBF 2024 vesilesiyle çok sayıda G2G/G2B/B2B görüşmesi yapılmasının beklenmekte olduğu, söz konusu etkinliğe ülkemiz firmaları ya da işbirliği kuruluşları tarafından katılım sağlanmasında faydalı olacağı belirtilmektir.

SBF 2024’e ilişkin etkinlik broşürü ve gündem maddeleri ekte sunulmakta olup, etkinlik programının https://sarajevobusinessforum.com/ adresinden takip edilebildiği aktarılmakta olup ilave bilgi için ilgili Saraybosna Ticaret Müşavirliğimizle ([email protected] ) iletişime geçilmesi gerekmektedir. 

Saygılarımızla, 

Ek: 

1. Sarajevo Business Forum 2024 Broşürü  (7 Sayfa) 

2. Gündem Konuları (1 Sayfa)

İlgili Dosyalar

Gündem Konuları

(0.06753 mb)