2022 Yılı Verimlilik Proje Ödülleri

Sayın Üyemiz,

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından iletilen bir yazıda, Bakanlıklarının ülkemizin rekabet gücünün artırılmasına ve ekonominin verimlilik temelli, sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasına yönelik olarak sanayi ve hizmet sektörlerindeki işletmelerin uygulamış oldukları verimliliği artırma projelerini teşvik etmek amacıyla her yıl “Verimlilik Proje Ödülleri” verildiği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, 2022 yılı ödül başvuru süreci başlamış olup işletmeler ve kamu kurumları, uygulamış oldukları verimliliği artırma projeleri ile Verimlilik Proje Ödülleri’ne başvurabilecekleri bildirilmektedir.

Bu kapsamda, ödüle başvurmak isteyenlerin http://vpo.sanayi.gov.tr internet adresinde yer alan “İşletme Ödül Başvurusu” bölümünden giriş yaparak ilgili formları 22 Temmuz 2022 tarihine kadar doldurması gerektiği belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.