2022 Yılı Verimlilik Proje Ödülleri Hk.

Sayın üyemiz,

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Sanayi Bakanlığı tarafından ülkemizin rekabet gücünün artırılmasına ve ekonominin verimlilik temelli, sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasına yönelik olarak sanayi ve hizmet sektörlerindeki işletmelerin uygulamış oldukları verimliliği artırma projelerini teşvik etmek amacıyla her yıl “Verimlilik Proje Ödülleri'nin” verilmekte olduğu 2022 yılı ödül başvuru sürecinin başladığı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, ödül başvurularının http://vpo.sanayi.gov.tr internet adresi üzerinden 22 Temmuz 2022 tarihine kadar devam edeceği belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.