5407/5513-5514-5515-5516 Ürün Gruplarına Yönelik Korunma Önlemi Soruşturmaları Hk.

Sayın Üyemiz,

20.02.2024 tarihinde yayımlanan Resmî Gazete’de; 54.07 gümrük tarife pozisyonu altında sınıflandırılan ve Ek 1’de gümrük tarife istatistik pozisyonları ve eşya tanımı belirtilen “sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)” ve 55.13, 55.14, 55.15, 55.16 gümrük tarife pozisyonlarında tanımlı “sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat” ürün gruplarına yönelik olarak yürürlükte olan dampinge karşı önlemlerinin gözden geçirilmesi ve önlemlerin etkisiz kılınmasına ilişkin soruşturmaların tamamlandığı belirtilmektedir.

Yürütülen soruşturma kapsamında; 

  • Avrupa Birliği ülkeleri menşeli/çıkışlı 54.07 GTP kapsamı soruşturma konusu ithalat ile, dampinge karşı önlemden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda ÇHC menşeli anılan eşya ithalatında yürürlükteki dampinge karşı önlemin etkisiz kılındığı sonucuna ulaşılmıştır. Ancak, Çek Cumhuriyeti’nde yerleşik Toray Textiles Central Europe SRO ve İtalya’da yerleşik Fibre E Tessuti Speciali (FTS) SPA, Stamperia Di Martinengo SRL, Stamperia Di Cassina Rizzardi SPA, Fasac SPA firmalarının 54.07 GTP kapsamı eşya ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemi etkisiz kılmadıkları tespit edilmiştir. Bu çerçevede söz konusu ürün grubunda CIF bedelinin %21,13 ile %42,44 arasında dampinge karşı önlem yürürlüğe koyulmuştur.
  • Avrupa Birliği ülkeleri menşeli/çıkışlı 55.13, 55.14, 55.15, 55.16 GTP kapsamı soruşturma konusu ithalat ile, dampinge karşı önlemden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda ÇHC menşeli anılan eşya ithalatında yürürlükteki dampinge karşı önlemin etkisiz kılındığı sonucuna ulaşılmıştır. Ancak, İtalya’da yerleşik Stamperia Di Martinengo SRL, Stamperia Di Cassina Rizzardi SPA, Fasac SPA, Lanificio Batacchi E Gori SRL ve In. Tes. Pra. Industria Tessuti Pratesi SPA firmalarının 55.13, 55.14, 55.15, 55.16 GTP kapsamı eşya ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemi etkisiz kılmadıkları tespit edilmiştir. Bu çerçevede söz konusu ürün grubunda CIF bedelinin %44’ü oranında dampinge karşı önlem yürürlüğe koyulmuştur.

Bu çerçevede söz konusu ürün gruplarına yönelik yapılan soruşturmalar kapsamında, ekte sunulmakta olan tablolar doğrultusunda korunma önlemi getirilmiş olup; soruşturmalara ilişkin detaylı bilgilere https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/02/20240220-5.htm linkinden erişim sağlanabilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.