AB Çelik Korunma Önlemi Hk.

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, Avrupa Birliği tarafından bazı çelik ürünleri ithalatına karşı uygulanan korunma önlemine ilişkin bir gözden geçirme Soruşturması başlatıldığı, söz konusu gözden geçirme çerçevesinde mevcut önlemin devamı ile kota kullanım oranları, bu kotaların kullanım şekillerindeki değişikliklerin gerekli olup olmadığının inceleneceği daha önceki yazılarda ifade edilmiştir.

AB tarafından Dünya Ticaret Örgütüne yapılan ve bir örneği ekte yer alan bildirimde önlemin 30 Haziran 2026 tarihine uzatılmasına karar verildiği ifade edilmektedir. Ayrıca, 2023 yılı ithalatına göre gelişmekte olan ülke muafiyetleri güncellenerek ülkemiz 7 ve 24 kategorilerinde önleme tabi hale geldiği belirtilmektedir. 

Diğer taraftan, spesifik kota belirlenmiş ülkelerin, kota döneminin son çeyreğinde kalan kotalara erişim rejimlerinde küçük ülkeler lehine değişiklik yapıldığı ifade edilmektedir. 

Komisyon, önlemin etkinliğini ve geleneksel ticaret akışlarının korunmasını sağlamak amacıyla iki ürün kategorisinde (Kategori 1 ve 16), önlemin işleyişinde düzenleme yapılmasının gerekli olduğu sonucuna varıldığı belirtilmektedir. Bu çerçevede, her çeyrekte başlangıçta mevcut olan kota hacmi üzerinden, kalan kotanın tek bir ülke tarafından kullanılabilecek azami sınırı %15 olarak belirlendiği ifade edilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

İlgili Dosyalar

AB Korunma Önlemi

(0.589874 mb)

DTO Bildirimi

(0.599077 mb)