AB Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması Özel Sektör Bilgilendirme Semineri Hk.

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Avrupa Birliği’nin (AB) Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında hayata geçirdiği Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM), raporlama yükümlülüklerini içeren geçiş dönemi uygulaması itibariyle 1 Ekim 2023 tarihinden itibaren devreye alındığı ifade edilmektedir. SKDM, 2026 yılında ana uygulama dönemi başladığında, AB’ye ithal edilen ilgili ürünlere gömülü emisyonlar üzerinden mali yükümlülükler de yaratmaya başlayacağı belirtilmektedir.

Bu çerçevede, SKDM raporlama yükümlülüklerinin devreye girmesiyle ortaya çıkan uygulama güçlükleri dikkate alınarak, Yeşil Mutabakat Eylem Planı kapsamında yürütülmekte olan SKDM’nin etkilerinin azaltılmasına yönelik çalışmalara dikkat çekmek ve özel sektörümüze sera gazı emisyonlarının raporlanması ve azaltımı konusundaki çalışmalarında yol gösterebilecek bilgi paylaşımında bulunmak üzere, çevrimiçi bilgilendirme seminerleri gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

Söz konusu etkinlik planlaması kapsamında ayda bir gerçekleştirilmesi öngörülen seminerin ilki 23 Şubat 2024 Cuma günü saat 14.30’da yapılacaktır.

Başvuru Linki: https://zoom.us/webinar/register/WN__yjeeEWgQGaS3AB9EZ3WkQ#/registration

Bilgilerinize sunarız.

İlgili Dosyalar

Etkinlik Programı

(0.398969 mb)