ABD İnce Denye Polyester Kesikli Elyaf Korunma Önlemi Soruşturması Hk.

Sayın Üyemiz, 

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, ABD tarafından Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Korunma Önlemleri Komitesi’ne yapılan ve 11 Mart 2024 tarihinde DTÖ tarafından yayımlanan G/SG/N/6/USA/14 sayılı bildirime göre; anılan ülke tarafından, ABD Gümrük Tarife Cetveli’ne göre 5503.20.0025 gümrük tarife pozisyonlu “İnce Denye Polyester Kesikli Elyaf” ürünlerinin ithalatına yönelik olarak bir korunma önlemi soruşturması başlatılmış (Ek 1) olduğu bildirilmektedir. 

Mezkûr yazıda, 13 Mart 2024 tarihinde ABD Resmî Gazetesi’nde yayımlanan ekli bildirim (Ek 2) iletilmiş olup, soruşturmaya taraf olmak isteyen tarafların mezkûr bildirimin ABD Resmî Gazetesi’nde yayımlanma tarihinden itibaren 21 gün içerisinde Uluslararası Ticaret Komisyonu’na (USITC) iletmeleri gerektiği ifade edilmektedir. Bununla birlikte, USITC tarafından zarar ve zarara yönelik tedbirler hususunda iki farklı kamu dinleme toplantısı yapılacağı belirtilmektedir. Bu kapsamda, zarara yönelik yapılacak kamu dinleme toplantısının tarihi 4 Haziran 2024 olup, katılım taleplerinin 24 Mayıs 2024 tarihine, kamu dinleme toplantısında dile getirilecek hususlara ilişkin görüşlerin 28 Mayıs 2024 tarihine kadar soruşturma otoritesine iletilmesi gerekmektedir. Zarara yönelik alınacak tedbirler hakkında yapılması öngörülen kamu dinleme toplantısının tarihi ise 23 Temmuz 2024 olup, katılım taleplerinin 17 Temmuz 2024 tarihine, dile getirilecek hususlara ilişkin görüşlerin 16 Temmuz 2024 tarihine kadar soruşturma otoritesine iletilmesi gerekmektedir. Bahsi geçen talepler ve dokümanlar, elektronik belge bilgi sistemi (EDIS, https://edis.usitc.gov) üzerinden USITC'ye iletilebileceği ifade edilmektedir.

Soruşturma kapsamında USITC’nin zarara ilişkin kararını 9 Temmuz 2024 tarihinden önce vermesi ve bulgularını içeren raporu ise 26 Ağustos 2024 tarihine kadar ABD Başkanına sunması beklenmektedir. Korunma önlemi soruşturmaları, DTÖ’ye üye ülkelerin GATT 1994’ün XIX. Maddesi ve DTÖ Korunma Önlemleri Anlaşması’nın ilgili hükümlerinden kaynaklanan hakları doğrultusunda; öngörülmeyen gelişmelerden kaynaklanan mutlak ya da yerli üretime kıyasla nisbi ithalat artışının, yerli endüstriye zarar verdiği veya zarar tehdidi oluşturduğu iddiası ile açılmakta olup soruşturma sonucunda menşe ülkesi ayrımı yapılmaksızın tüm ithalata karşı bir korunma önlemi uygulanabileceği belirtilmektedir.

İlgili yazıda devamla, Ticaret Bakanlığı’nın “Ticaret Politikası Savunma Araçları” internet adresinde (www.tpsa.gov.tr) “Türk İhraç Ürünlerine Yönelik Uygulanan Ticaret Politikası Savunma Önlemleri” başlığı altında yer alan “TPSA Önlemlerine İlişkin Faydalı Bilgiler” kısmındaki belgelerin ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen “Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları”nın  incelenmesinin faydalı olacağı ifade edilmektedir. 

İlgili ürün ihracatçısı firmalarımızın bahse konu soruşturmaya taraf olunması hususunda Ticaret Bakanlığı (ve ayrıca [email protected] e-posta adresine) ile iletişime geçmesi gerekmektedir.

Saygılarımızla,

İlgili Dosyalar

USITC Duyuru Metni

(0.206478 mb)