ABD Kağıt Torbalar Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturması Hk.

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından gelen bir yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yerli üreticileri tarafından Kamboçya, Çin, Kolombiya, Hindistan, Malezya, Portekiz, Tayvan, Vietnam’ın yanı sıra ülkemiz menşeli kağıt alışveriş torbalarının ve çantalarının ithalatına yönelik damping soruşturması, ilaveten aynı ürünlerin Çin ve Hindistan menşeli olanlarının ithalatında telafi edici vergi soruşturması açılması için ABD Ticaret Bakanlığı’na (DOC) ve ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu’na (USITC) 31 Mayıs 2023 yapılan başvuru ACCESS’te (ABD Ticaret Departmanı Online Belge Portalı) yayımlandığı tarafımıza bildirilmiştir.ABD’li yerli üreticilerin başvuru dilekçesinin incelenmesinden şikâyet konusu kâğıt alışveriş torbalarının ABD Gümrük Tarife Cetveline göre 4819.30.0040 ve 4819.40.0040 gümrük tarife pozisyonlarında yer alan kâğıt alışveriş çantaları olduğu anlaşılmakta olduğu belirtilmiştir. Bahse konu şikâyette üretici/ihracatçı olarak yer verilen firmalar mezkûr şikayetin "Exhibit I-7" kısmında yer almakta olup, ayrıca yazımız ekinde gönderilmektedir. ABD’nin ilgili mevzuatına göre Bakanlık-DoC tarafından damping ve sübvansiyonun mevcudiyetine yönelik; Komisyon-USITC tarafından ise damping ve sübvansiyon uygulamalarının ABD yerli üretimine zarar verip vermediğine ilişkin incelemeler yürütüldüğü ifade edilmiştir.ABD’li yerli üreticiler tarafından anılan soruşturmaların başlatılması için tevdi edilen şikâyetlerin alınmasını müteakip USITC’nin incelemesini başlatması ve 45 gün içerisinde ön bulgularını yayımlaması beklendiği, DOC ise şikâyet başvuruları sonrasında soruşturmaların açılıp açılmaması yönündeki nihai kararını 20 gün içerisinde verileceği vurgulanmıştır.

Bu çerçevede, ülkemiz menşeli kâğıt alışveriş torbalarında damping soruşturması açılmasına ilişkin resmi bildirim henüz yayımlanmamış olup, mezkûr bildirimin yayımlanmasını müteakip ilgili süreçler, soruşturma takvimi, soruşturmaya taraf olacak ihracatçıların izlemesi gereken diğer prosedürlere dair bilgilendirileceği belirtilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Ekler:

1) Başvuru Dilekçesi (10 sayfa)

2) Firma Listesi (12 sayfa)

İlgili Dosyalar

Başvuru Dilekçesi

(0.887684 mb)

firma listesi

(3.203958 mb)