Afet Bölgesindeki İhracatçıların Talepleri ve Çözüm Önerileri Hk.

Sayın Üyemiz,

TİM’den alınan bir yazıda, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem sonucunda bölgede yaşanan afet dolayısıyla meydana gelen olumsuz koşulların giderilebilmesi ve firmaların üretim ile ihracat faaliyetlerini sürdürebilmeleri amacıyla girişimlerde bulunulmasını teminen; talep ve öneriler istenmektedir. Bu kapsamda bahse konu hususlardaki talep ve önerilerin 20 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 14:00’e kadar [email protected] adresine iletilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.