Africallia Forumu Hk.

Sayın Üyemiz,

T.C Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Vagadugu Büyükelçiliğimizin yazısına atıfla, AFRICALLIA 2022 Forumu'nun 24-26 Mayıs 2023 tarihleri arasında Vagadugu'da gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü ve söz konusu Forumla KOBİ'lerin bir araya getirilerek iş ilişkileri kurmaları için fırsatlar sunulmasının amaçlandığı belirtilmektedir.

Bahse konu Foruma 26 Afrika ülkesinden ve dünyanın geri kalanından halihazırda 550'den fazla katılım kaydının yapılmış olduğu, Forum marjında düzenlenecek yarışmada en yenilikçi beş projenin ödüllendirileceği (birinciye 10, ikinciye 7, üçüncüye 5, dördüncüye 3 ve beşinciye ise 2 milyon CFA ödül) ve kayıtların internet üzerinden (https://www.africallia.com) 14 Nisan 2023 tarihine kadar yapılabileceği bildirilmektedir.