Agadir Üniversitesi Sağlık Araştırma Merkezi İçin Tıbbi Cihaz ve Ekipman İhalesi Hk.

Sayın Üyemiz;

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan bir yazıda, Rabat Ticaret Müşavirliği’nden alınan bir yazıya atıfla, Fas Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığına bağlı olan Ekipman ve Bakım Müdürlüğü tarafından Agadir Üniversitesi Sağlık Araştırma Merkezi için tıbbi cihazlar ve ekipmanların temini ve kurulumu için ihale açıldığı belirtilmektedir.

Yazıda devamla, Müdürlük tarafından açıklanan ihale duyurusunda, söz konusu tıbbi cihazlar ve ekipmanların alımının tek seferde, ekteki gibi, 15 kısım (Lot) halinde yapılacağı ifade edilmiştir.

Yazıda ayrıca, ihale duyurusunda, ihale dosyalarının “Secrétariat du Service des Marchés, Direction des Equipements et de la Maintenance, 69, Avenue Ibn Sina Agdal Rabat.” adresinden temin edilebileceği ya da www.marchespublics.gov.ma web sitesinden indirilebileceği, sunulacak başvuruların içeriğinin kamu ihalelerine ilişkin 2-12-349 sayılı kararnamenin 27, 29, 31, 34 ve 148. maddelerine uygun olarak düzenlenmesi gerektiği; adayların, www.marchespublics.gov.ma kamu ihaleleri portalı üzerinden başvurabileceği ya da “Cellule de Coordination des marchés, Avenue Hassan II Km 4, Kazablanka Yolu, Rabat” adresine taahhütlü posta gönderimi yoluyla başvuru gönderebileceği ya da aynı adrese teslim alındı belgesi karşılığında teslim edebileceği ya da başvuru zarflarının açılacağı gün zarflar açılmadan önce ihale komisyon başkanına ihale başvurusunun teslim edilebileceği, 30 Ağustos 2022 günü saat 10:00’da (Yerel saat) ihaleye ilişkin, başvuru zarflarının açılacağı; “Route nationale N°1, BP: 56 Agadir la principale” adresinde bulunan Üniversite Sağlık Araştırma Merkezinin saha ziyaretlerinin ekte belirtilen tarihlere göre yapılacağı ifade edilmektedir.

Yazıda son olarak, ihale duyurusunda, ihale dosyasında belirtilen teknik belgelerin, 29 Ağustos 2022 tarihinde saat 14:00’dan (Yerel saat) önce “Bureau de la cellule de coordination des marchés, Avenue Hassan II Km 4, Kazablanka Yolu, Rabat” adresine teslim edilmesi gerektiği bildirilmektedir.

Söz konusu ihalenin tüm dokümanlarının aşağıdaki bağlantıdan indirilmesi mümkündür: https://www.marchespublics.gov.ma/index.php?page=entreprise.EntrepriseDemandeTelechargementDce&refConsultation=649906&orgAcronyme=q9t

Bilgilerinize sunarız.