Anti-Damping Önlemi (54.07, 58.10, 60.05, 60.06- Çin)

Sayın Üyemiz,

Malumlarınız olduğu üzere Çin menşeli 54.07, 58.10, 60.05, 60.06 ve 63.03 gümrük tarife pozisyonları altında yer alan “suni veya sentetik liflerden belirli mensucat veya tekstil ürünü” ithalatına yönelik olarak İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/27) ile başlatılan nihai gözden geçirme soruşturmasında, nihai bildirim aşamasına gelinmişti. Bu çerçevede Birliğimiz tarafından 2 Eylül 2022 tarihinde soruşturma kapsamında düzenlenen kamu dinleme toplantısına katılım sağlanmış olup görüşlerimiz aktarılmıştı.

Bugün yayınlanan Resmî Gazetede, ekli listede yer alan Çin menşeli eşyanın ithalatında uygulanan anti damping önleminin CIF bedelin  %70,44 oranından  %42,44 oranına düşürüldüğü belirtilmiştir. Uygulama konusu eşya listesi ekte yer almakta olup ilgili Resmi Gazete’ye aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/11/20221103-4.htm

Ek: Eşya Listesi

Bilgilerinize arz ederiz.

İlgili Dosyalar

Eşya Listesi

(1.40979 mb)