Arjantin'de Hizmet İthalatı, Navlun ve Faiz Ödemelerine İlişkin Tedbirler Hk.

 

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atıfla, Arjantin'de yaşanan ekonomik istikrarsızlık ve döviz rezervi sorunları nedeniyle, ikili ticaretimizi olumsuz etkileyen, ithalat sistemi ve ithalat bedellerinin ödenmesine ilişkin kurallar hakkında bilgilendirme yapıldığı ifade edilerek bu defa, Arjantin Merkez Bankası’nın 26 Nisan 2023 tarihli ve 35157 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 20 Nisan 2023 tarihli ve 2023/7746 sayılı Kararı kapsamında bilgi verilmektedir.

Söz konusu Karar çerçevesinde: Arjantin Merkez Bankası tarafından profesyonel hizmet ithalatı ve navlun ödemelerinin finansmanına ilişkin yeni tedbirler alındığı ve şirketler arası borçların faiz ödemeleri için Merkez Bankasından onay alınması koşulunun getirildiği ifade edilerek, yıl sonuna kadar yaklaşık 2 milyar ABD Doları tutarındaki ödemenin erteleneceği bilgisi verilmektedir.

Bu kapsamda;

  • 31 Aralık 2023 tarihine kadar, mal ve hizmet ithalatına ilişkin ticari borç ve/veya yurtdışından temin edilen finansal kredilere ilişkin faiz ödemelerine yönelik döviz piyasasına erişim için Merkez Bankasının onay alınması koşulunun getirildiği ifade edilerek, söz konusu onayın yerel finansal kuruluşların faaliyetleri için gerekmekte olduğu,
  • Netflix, Spotify ve Youtube gibi eğlence platformlarına yönelik ödemelerde ilave vergiler (%75’e varan) alındığından bu gibi platformların uygulama dışında olduğu,
  • “Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri”, “Hukuk, Muhasebe ve Yönetim H izmetleri”, “Reklam Hizmetleri Pazar Araştırması ve Kamuoyu Araştırmaları”, Mimari, Mühendislik ve Diğer Teknik H izmetler” ve “Diğer Ticari H izmetler”e il işkin ödemelerin, SIRASE (Arjantin Hizmet İthalatı Bedellerinin Ödenmesine İlişkin Sistem-Hizmet İthalatı için izin belgesi, geçerliliği 90 gün, inceleme süresi 60 gündür) belgesinin alınmasından 60 gün sonra yapılacağı, ödemenin 60 günden önce yapılabilmesi için şirketlerin Arjantin Merkez Bankası’ndan onay alması gerekmekte olduğu, söz konu ön onay gerekliliğinin aşağıdaki durumlarda aranmayacağı;

- Şirket ödemeyi hesabında bulunan döviz ile yapacak ise,

- Şirket aynı anda yurtdışından yeni bir finansal borcu üstlenmiş ve bu borcun ödemesinin tamamı 60 günden uzun ise,

- Şirketin hizmet ithalatının finansmanı için sayıldığı fon, yerel bir finansal kuruluş tarafından verilmekteyse (ve bu fon yerel finansal kuruluşun yabancı bir ticari kredi hattından karşılandıysa) ve bu finansmanın tamamı 60 günden uzun vadeli ise,

  • “Navlun hizmetleri” ve “Diğer ulaşım hizmetleri”ne ilişkin ödemelerin, hizmetin tamamlanmasından 90 gün sonra yapılacağı,
  • Menkul kıymetler ürünlerine ilişkin döviz ödemelerinin ise 180 gün sonra yapılacağı, bu ürünlerin Arjantin hukukuna tabi olması durumunda ödemelerin 90 gün sonra gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Diğer taraftan, Arjantin Merkez Bankası’nın, serbest döviz kurundaki (blue dollar) ani ve hızlı yükselişe neden olan ciddi bir rezerv sorunu ile mücadele etmekte olduğu ayrıca, ülke tarihinde yaşanan en ciddi kuraklık nedeniyle tarımsal üretimdeki düşüş çerçevesinde ülke ihracatının gelirlerinde azalma olduğu vurgulanarak, Arjantin Hükümeti tarafından döviz talebinin kontrol altına alınması ve sınırlandırılması, yurtdışına para çıkışının engellenmesi, ödemelerin ertelenerek rezervlerin pozitif seviyede tutulmasının amaçlandığı ifade edilmektedir.

Söz konusunu Karara, htpps://www.bcra.gob.ar/Noticas/nuevo-esquema-pago-servicios-fletes.asphtpps://www.bcra.gov.ar/Pfds/comytexord/A7746.pdf bağlantılarından erişilmesinin mümkün olduğu belirtilerek Arjantinli ithalatçı firmaların Arjantin makamlarından ithalat lisansılarının temin edilmesinden sonra ürünlerinin sevk etmelerinin ilave maddi ve zaman kayıplarının önüne geçilmesi bakımından önem taşıdığı vurgulamaktadır.

Yazıda devamla; firmalarımızın Arjantin makamlarından gerekli ithalat izinlerini alabilmeleri için Müşavirliğimizce gerekli her türlü girişimde bulunulmakta olduğu, içinde bulunduğumuz yılın Ekim ayında gerçekleştirilecek seçimlere kadar ülkenin mevcut ithalat politikalarında büyük bir değişim öngörülmediği ifade edilmektedir.

İlave olarak, Arjantin Ekonomi Bakanlığı ve Çin Halk Cumhuriyeti Buenos Aires Büyükelçiliği tarafından 26 Nisan 2023 tarihinde yapılan ortak basın açıklamasında, Arjantin ile Çin arasındaki SWAP Anlaşması çerçevesinde, ticari ödemelerde Yuan kullanılacağı, uygulamanın ithalat sürecini hızlandıracağı, gelecek ay için 1 milyar ABD Doları civarında bir ithalat hacmi için Dolar yerin Yuan kullanılacağı, bunun Arjantin’in net rezervlerini olumlu bir şekilde etkileyeceği ve Arjantin’e alan açacağı belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.