Astarlık Kumaş İmalatı Gerçekleştiren Firma Bilgilerin Talebi

Sayın üyemiz,

İngiltere’de mukim bir firmanın talebi üzerine, kadın giyim ürünlerinde meydana gelen etek ucunun yükselmesi/değişmesi ve statik yapışmaya çözüm olabilecek astarlık kumaş imalatı gerçekleştirecek firma bilgilerine ihtiyaç duyulmaktadır.

İlgili firmaların ekte yer alan exel tablosunu doldurarak 17.08.2022 Çarşamba gününe kadar [email protected] adresine iletmeleri gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Ek: Firma Bilgileri

İlgili Dosyalar