ATA Karnesi Üzerinde Bulunan Milletlerarası Ticaret Odası Logo Değişikliği Hk.

Sayın Üyemiz,

İstanbul Ticaret Odası’ndan (İTO) alınan bir yazıda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) Milletlerarası Ticaret Odası'na (ICC) atfen alınan 21.06.22023 tarih, 7063 sayılı yazıda; Milletlerarası Ticaret Odası ve Dünya Odalar Federasyonu'nun yeni logosunun lansmanının ardından, yeşil renkli ATA Karnesi kapak sayfalarında yer alan ICC WCF sembolünde de değişiklik yapılmasının gerektiği bildirilmektedir. Yeni sembolü uygulamak için bir zaman çizelgesi belirlenmiştir.

Buna göre;

  • 1 Temmuz 2023'ten itibaren Kefil Kuruluşlar ve Düzenleyen Kuruluşlar, ATA Karnelerinin kapak sayfalarında yeni ICC WCF sembolünü kullanmaya başlayabileceklerdir.
  • ICC WCF eski sembolü ile üretilen kapak sayfaları 31 Aralık 2024 tarihine kadar kullanılabilecektir.
  • 1 Ocak 2025'ten itibaren dünya çapında düzenlenen tüm ATA Karneleri yani ICC WCF sembolünü taşımalıdır.

Konu ile ilgili olarak, Birlikçe ATA Karnesinin ilk yeşil sayfasında ve son yeşil sayfanın arkasında bulunan logoların değiştirileceği belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunarım.

Ek: ATA Karnesi Logo