Avrasya Ekonomik Birliği Kararı Hakkında

Sayın Üyemiz,

Moskova Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir yazıda, Avrasya Ekonomik Birliği'nin, üye ülkelerin makro iktisadi istikrarını desteklemek amacıyla Birlik ekonomik sahasına ithalatı gerçekleştirilen bir kısım eşyanın gümrük vergilerine ilişkin olarak 12 Nisan 2022 tarihinde 63 no'lu bir Karar yayımlandığı bildirilmekte olup, karar metninin gayri resmi İngilizce tercümesi ve istisna tanınan mallara ilişkin GTİP'leri içeren karar eki ilişikte sunulmaktadır. Bahse konu GTİP listesinde adi metallerden kopçalar, perçinler, boncuklar; düğmeler, çıtçıtlar, düğme formları ve bunların aksamları; fermuar ve aksamları da yer almaktadır.

Anılan Karar'a göre;

  1. Rusya Federasyonu hükümeti tarafından onaylanan Genel Gümrük Vergisi tarifesi çerçevesinde yeni gümrük vergileri ihdas edilmiş ve 14 Eylül 2021 tarihli ve 80 sayılı Karar'da değişiklikler yapılmıştır.
  2. 14 Eylül 2021 tarihli Karar'a 63C - 66C olarak sınıflandırılan notlar eklenmiştir. 63C olarak sınıflandırılan ürünlere 28.03.2022 - 30.09.2022 tarihleri arasında gümrük vergisi %0 olarak uygulanacaktır. 64C, 65C ve 66C olarak sınıflandırılan ürünler ise 28.03.2022 - 30.09.2022 arasında gümrük vergisinden muaf olmakla birlikte belirli bir tarihten sonra muhtelif oranlarda vergiye tabi tutulacaktır.
  3. Karar 10 takvim günü sonrasında; 28 Mart 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girecektir.

Bilgilerine sunarız.

Ek1: Karar ve Karar Eki GTİP Listesi

Ek2: Gayrıresmi İngilizce Tercüme