Avrupa Birliği Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması Özel Sektör Bilgilendirme Seminerleri Mart Ayı Programı Hk.

Sayın Üyemiz, 

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda Avrupa Birliği’nin (AB) Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında hayata geçirdiği Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM), raporlama yükümlülüklerini içeren geçiş dönemi uygulaması 1 Ekim 2023 tarihinden itibaren devreye alındığı ve SKDM, 2026 yılında ana uygulama dönemi başladığında, AB’ye ithal edilen ilgili ürünlere gömülü emisyonlar üzerinden mali yükümlülükler de yaratmaya başlayacağı ifade edilmektedir.

İlgili yazıda devamla, SKDM raporlama yükümlülüklerinin devreye girmesiyle ortaya çıkan uygulama güçlükleri dikkate alınarak, Yeşil Mutabakat Eylem Planı kapsamında yürütülmekte olan SKDM’nin etkilerinin azaltılmasına yönelik çalışmalara dikkat çekmek ve özel sektörümüze sera gazı emisyonlarının raporlanması ve azaltımı konusundaki çalışmalarında yol gösterebilecek bilgi paylaşımında bulunmak üzere, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, çevrimiçi bilgilendirme seminerleri gerçekleştirilmeye başlandığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, SKDM özel sektör bilgilendirme seminerlerinin ikincisi ekte yer alan program çerçevesinde 25 Mart 2024 Pazartesi günü saat 14:00’de çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek olup, katılım için kayıt linki üzerinden kayıt yapılması gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız. 

Ek:

  1. Avrupa Birliği Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması Özel Sektör Bilgilendirme Seminerleri Mart Ayı Programı