Avrupa Komisyonu İle Toplantı/Tekstil Sektörü Hk.

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıları konusu, 30 Mart 2022 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan AB Sürdürülebilir ve Döngüsel Tekstil Stratejisi ile 2030 yılına kadar AB pazarına arz edilen tüm tekstil ürünlerinin uzun ömürlü ve geri dönüştürülebilir olması, çevreye zararlı kimyasallar içermemesi, büyük ölçüde geri dönüştürülmüş liflerden, sosyal haklara ve çevreye halel getirmeden üretilmesi amaçlanmış olup, eş zamanlı olarak açıklanan Sürdürülebilir Ürün İnisiyatifi ile ise gıda, yem ve medikal ürünler haricinde sürdürülebilirliğin norm haline getirilmesinin öngörüldüğü ifade edilmektedir.

Bu çerçevede ürünlerin hammadde, üretim süreci ve atık aşamasına kadar tüm yaşam döngüsüne dair tasarım kurallarının belirlenmesi amacıyla genel çerçeveyi belirleyen Eko-Tasarım Tüzüğü Taslağı yayımlanmıştır. Anılan Taslağın 2024 yılı içerisinde yasalaşması öngörülmekte olup, söz konusu mevzuatta yer alan çerçeveyi esas alarak 2024-2027 döneminde tekstil ve konfeksiyon sektörünün de yer aldığı öncelikli ürünlere yönelik eko-tasarım kurallarının ve dijital ürün pasaportu uygulama koşullarının belirlenmesinin beklendiği aktarılmaktadır.

Öte yandan, AB Atık Çerçeve Direktifinde yapılan değişiklik taslağı ile 2025 yılı itibariyle AB üye ülkelerinde tekstil atıklarının ayrı toplanması ve Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu uygulaması ile tekstil atıklarının toplanması, ayrıştırılması ve geri dönüştürülmesinden tekstil ve hazır giyim ürünlerini AB pazarına arz eden üretici/ ithalatçı/ distribütörün sorumlu olması öngörülmektedir. Bu itibarla, yukarıda bahse konu Sürdürülebilir ve Döngüsel Tekstil Stratejisi, tekstil sektöründe belirlenecek olan eko-tasarım kuralları, dijital ürün pasaportu ve Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu konu başlıklarında kamu ve özel sektör yetkililerinin bilgilendirilmesi amacıyla Avrupa Komisyonu yetkilileri ile 15 Şubat 2024 tarihinde saat 16.00'da çevrimiçi bir toplantı gerçekleştirileceği bildirilmektedir.
 

Bu çerçevede, anılan toplantıya katılım sağlamak isteyen temsilcilerin isim, ünvan, iletişim bilgilerinin 12 Şubat 2024 Pazartesi gününe kadar [email protected]  adresine bildirilmesi gerekmektedir.