BAE / Dijital Sertifikasyon Sistemi Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan bir yazıda , Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından dış ticarete konu ürünler için düzenlenen ticari faturaların ve menşe belgelerinin onaylanmasına ilişkin süreçlerin yeni uygulamaya konulan dijital sertifikasyon sistemi kapsamında yürütüleceği, kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda şekillenen ve evrakın dijital ortamda düzenlenmesine imkan veren bu sistemin BAE’nin kamu hizmetlerine erişimde dijitalleşme çalışmaları kapsamında uygulamaya geçirildiği tarafımıza bildirilmiştir.

Bu yazıya atfen, 1 Şubat 2023 tarihinden itibaren ticari faturalar ve menşe belgeleri için tasdik işlemlerinin eDas adı verilen sistem üzerinden yapılacağı, ticari fatura ile menşe belgeleri üzerinde yer alacak tasdik mührünün QR kod ile elektronik ortamda tanzim edileceği ifade edilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.