Bazı Tekstil Sektörü Ürünlerinin İhtisas Gümrüklerinde İşleme Tabi Olması Uygulamasının Kaldırılması Hk.

Sayın Üyemiz,

Bugün yayımlanan T.C. Resmî Gazete’de Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:105)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:203) yayımlanmış olup; Ek-1’inde yer alan listeye aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

Gümrük Tarife Cetveli’nin 50 ila 63’üncü (50 ve 63 dahil) fasılları kapsamındaki tekstil-hazır giyim sektörü alt ürün grupları ile 3926.20 tarife alt pozisyonu kapsamındaki giyim eşyası ve giyim eşyası aksesuarlarının serbest dolaşıma giriş işlemleri için ihtisas gümrüğü uygulaması bulunmakta olup; bazı tekstil sektörü ürünleri için ihtisas gümrüğü uygulanmasına gerek olmadığı belirlenmiştir. (Liste EK’te sunulmaktadır.) Bugün yayımlanan Tebliğ ile ihtisas gümrüğü uygulamasından 6307.10.10.00.00 Gümrük Tarife Pozisyonu altında sınıflandırılan Örme veya kroşe ile 6307.10.90.90.00 Gümrük Tarife Pozisyonu altında sınıflandırılan Diğerleri cinsi eşya ve GTİP’ler de çıkartılmıştır. Bu çerçevede; söz konusu 2 ürün grubu, geldiği herhangi bir gümrükten serbest dolaşıma giriş işlemi yapılabilecek duruma gelmiş olup, gümrük uygulama kısıtlaması kaldırılmıştır. Bu durumda, belirtilen GTİP’ler kapsamındaki eşyaların ithalat işlemlerini gerçekleştirenler için maliyet açısından duruma göre fayda sağlanabilinecektir. 

 

Mevcut durumda, belirtilen GTİP’ler kapsamında ithalat yapıldığında, ürünlerin Erenköy Gümrük Müdürlüğü’ne gelmesi durumunda; belirtilen eşyaların ihtisas gümrüklerine aktarılması gerekmekteydi. Bu sebeple ithalatçı firmalar için; aktarma nedeniyle zaman kaybı, aktarma ücretleri vb. ek maliyetler oluşmaktaydı.  Artık belirtilen eşyalar için ihtisas gümrüğü uygulanmayacağı için, direkt olarak Erenköy Gümrük Müdürlüğü’nden serbest dolaşıma giriş işlemleri gerçekleştirilebilecek ve ithalatçı firmalar için zaman ve maliyet azalmış olacaktır. Belirtilen uygulamanın, ilgili ürünlerin ithalatını yapan firmalar için dezavantaj yaratmayacağı gibi, avantaj sağlayacağı da değerlendirilmektedir.  Öte yandan ihtisas gümrüğü uygulamasının kaldırılma sebebi olarak, belirtilen GTİP’lerdeki eşyaların ithalat risk kriterine göre değerlendirilerek ihtisas gümrüğü uygulamasına gerek olmadığı ve ihtisas gümrüklerinde yaşanan yoğunlukları azaltmak amacıyla bu Tebliğ’in yayımlandığı değerlendirilmektedir. 

Bilgi ve değerlendirmelerinize arz ederiz,

Saygılarımızla