Bazı Ürün Gruplarında Damping Önlemleri ve Nihai Gözden Geçirme Soruşturması Açılması Hk.

Sayın Üyemiz,

Bugün (27 Ocak 2023) tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/6) ile 2022 yılının ikinci yarısında yürürlük süresi dolan dampinge karşı önlemlerin ilanı ile 2023 yılının ikinci yarısında süresi dolacak mevcut dampinge karşı önlemlerin ilanı gerçekleştirilmiştir. Tekstil sektörü iştigal sahası içerisinde yer alan ürün gruplarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Bahsi geçen Tebliğ’de devamla, kesin önlemlerin, yürürlüğe girme tarihlerinden veya damping veya sübvansiyon incelemesi ile zarar incelemesini birlikte kapsayan en son gözden geçirme soruşturmasının sonuçlandığı tarihten itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kalkacağı hatırlatılarak; önlemlerin yürürlük sürelerinin bitiminden önce aşağıdaki tabloda (Yürürlük süresi sona erecekler) yer alan ürünlerin ilgili yerli üretici veya üreticilerinin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların, ilgili üründeki önlemin sona ermesinin dampingin ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması için başvuruda bulunma haklarının mevcut olduğu ifade edilmektedir.

Nihai gözden geçirme soruşturmasına ilişkin başvuru formuna Ticaret Bakanlığının “https://www.ticaret.gov.tr/ithalat” uzantılı internet sitesinden sırasıyla “Ticaret Politikası Savunma Araçları”, “Damping ve Sübvansiyon”, “Başvuru ve Soru Formları” sekmeleri takip edilerek erişilebilir. Yeterli deliller ile desteklenmiş yazılı başvuruların, ilgili önlemin sona erme tarihinden en geç üç ay önce, başvuru sahiplerinin kendilerine ait KEP adreslerinden Ticaret Bakanlığının aşağıda yer alan KEP adresine gönderilmesi gerekmektedir.

KEP Adresi: [email protected]

Tebliğin Tümü için Resmi Gazete Linki: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/01/20230127-6.htm

Bilgilerinize sunarız.

YÜRÜRLÜK SÜRESİ SONA EREN TEKSTİL SEKTÖRÜ İŞTİGAL SAHASI İÇERİSİNDEKİ DAMPİNGE KARŞI ÖNLEMLER

Önlemin Yayımlandığı Tarihteki Pozisyon Numarası

Önlemin Yayımlandığı Tarihteki Eşya Tanımı

Menşe Ülke

Önlemin Yayımlandığı Resmî Gazete Tarih ve Sayısı

Tebliğ No

Önlemin Bitiş Tarihi

5811.00
(5811.00.00.07.00, 5811.00.00.09.00, 5811.00.00.92.00, 5811.00.00.93.00 hariç)

Kapitoneli Mensucat

Çin Halk Cumhuriyeti

20/10/2017
30216

2017/22

20/10/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

YÜRÜRLÜK SÜRESİ SONA ERECEK TEKSTİL SEKTÖRÜ İŞTİGAL SAHASI İÇERİSİNDEKİ DAMPİNGE KARŞI ÖNLEMLER

Önlemin Yayımlandığı Tarihteki Pozisyon Numarası

Önlemin Yayımlandığı Tarihteki Eşya Tanımı

Menşe Ülke

Önlemin Yayımlandığı Resmî Gazete Tarih ve Sayısı

Tebliğ No

Önlemin Bitiş Tarihi

 

5402.33

Poliesterlerden Tekstüre İplikler

Çin Tayvanı

8/9/2018
30529

2018/29

8/9/2023

 

Hindistan Cumhuriyeti

 

 

 

 

 

5503.20.00.00.00

Poliesterlerden

Çin Halk Cumhuriyeti

20/10/2018
30571

2018/36

20/10/2023

 

3903.19.00.00.00

Diğerleri

İran İslam Cumhuriyeti

31/12/2018
30642

(4. Mükerrer)

2018/40

31/12/2023

 

55.13

Sentetik devamsız liflerden dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle %85’ten az, m2 ağırlığı 170 gr.ı geçmeyen esas itibariyle veya sadece pamukla karışık sentetik devamsız lif içerenler)

Çin Halk Cumhuriyeti

31/12/2018
30642

(4. Mükerrer)

2019/4

31/12/2023

 

55.14

Sentetik devamsız liflerden dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle %85’ten az, m2 ağırlığı 170 gr.ı geçen esas itibariyle veya sadece pamukla karışık sentetik devamsız lif içerenler)

 

55.15

Sentetik devamsız liflerden diğer dokunmuş mensucat

 

55.16

Suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat