BEAC Kararları Kapsamında BEAC Ülkelerinden Döviz Çıkışında Yaşanan Problem Hk.

Sayın üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Younde Ticaret Müşavirliği tarafından iletilen bir yazıya atfen, Ticaret Bakanlığından alınan yazıları konusu, özellikle son dönemde ülkemiz ihracatçı firmalarının Kamerun iş dünyası ile yaptığı ticarette bankalararası para transferlerinin oldukça uzun sürebildiği, BEAC’ın (Bank of Central African States) 2018 tarihli “Döviz Kontrolleri Yasası” nı son dönemde çok sıkı uygulaması (İthalatçının Banka’ya döviz transferi için başvuruda bulunması, akabinde bankanın döviz transferi için BEAC’a başvurması, BEAC’ın ithalatçıya ve ihracatçıya ait tüm kayıt, belge isteyerek kapsamlı araştırma yapması neticesinde bankaya “uygun” görüş bildirmesi, Banka’nın Avrupalı aracı banka vasıtasıyla para çıkışını gerçekleştirmesi) nedeniyle ülkeden para çıkışlarının kontrollü gerçekleşebildiği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, ihracatçı bir firma tarafından para transferlerinin gecikmesi nedeniyle Younde Ticaret Müşavirliğine yapılan başvuruya atfen Müşavirlikce söz konusu karar ve uygulamalar hakkında detaylı bilgi almak için Kamerun Afriland First Bank Müdürü ile 12.01.2023 tarihinde görüşme yapıldığı belirtilmektedir.

Bahse konu görüşmede; Younde Ticaret Müşavirliğince BEAC tarafından 2018 yılında alınan kararın son dönemde etkin olarak uygulamaya geçirildiği, bunun iki ülke arasındaki para transfer süreçlerini olumsuz yönde etkilediği ve ihracatçı firmaların güven problemleri yaşadıkları ifade edilerek bu durumun Kamerun ve CEMAC (Commission de la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale/ Orta Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği Anlaşması) pazarına girmek isteyen firmalar için büyük olumsuzluk teşkil ettiği vurgulanmaktadır. Bu nedenle para transferinin uzun zaman almasının bir sonucu olarak gümrükte bekletilen mala Kamerun Gümrük İdaresi tarafından el konulabileceği, dolayısıyla sürecin problemli sonuçlar doğurabileceği ve özellikle son dönemde iki ülke arasında artan ticaret hacminde de problemlere neden olabileceği ifade edilmektedir. Görüşmede Banka Müdürü tarafından, banka olarak soruna yönelik herhangi bir girişimlerinin olamayacağı, BEAC kararlarının her banka ve ülke gibi kendilerini de bağladığı, özellikle bazı firmaların hesaplarında para olmasa bile ihracatçıya BEAC’a para havalesi için bankaya gönderdikleri resmi yazılı taleplerini içeren başvuruları ilettikleri ve ihracatçıların da bu tür durumlar neticesinde bir takım olumsuzluklar ile karşılaşabilecekleri ifade edilmektedir. Ayrıca, para transferi talepleri öncesinde Müşavirliğin ithalatçıların araştırılabilmesi için Afriland First Bankası’na resmi bir yazı ile başvuruda bulunabileceği, Müşavirliğe ve iş dünyasına bu yönde bir yardımda bulunabilecekleri belirtilmektedir.

Bununla birlikte, özellikle BEAC ülkeleri ile ticaret yapan firmaların banka aracılığı ile para transfer süreçlerinde gecikmeler yaşayabileceği, ithalatçıdan ve ihracatçıdan para transferi için bazı evrakları talep edebileceği hususlarına ilişkin olarak ihracatçı firmaların bilgilendirilmesi, mümkünse yapılacak olan ticaretten önce ithalatçı firma hakkında gerekli araştırmanın yapılmasını teminen Younde Ticaret Müşavirliğinden bu yönde yardım talep edebilecekleri belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.