Birinci D-8 KOBİ ve Sağlık Pazarı Forumu Hk.

Sayın üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atıfla, Bakanlığın, Nijerya Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Ajansı (SMEDAN) ve D-8 Sağlık ve Sosyal Koruma Programı Abuja Ofisi ile birlikte D-8 KOBİ ve Sağlık Pazarı Forumu’nun ilkini 26-27 Ekim’de Abuja’da düzenleyeceği belirtilmektedir. Forumun amacı; KOBİ ve sağlık sektörlerindeki ilgili paydaşlara, D-8 bölgesinin hızlı entegrasyonu, büyümesi ve gelişmesi amacıyla sektörlerin potansiyelini ortaya çıkarmak için ulusal ve bölgesel stratejileri teşvik edecek bir platform sağlamak olarak açıklanmış olup Forumun teması da “D-8 Bölgesindeki KOBİ'leri Yeniden Oluşturmak İçin Koalisyon: Küresel Belirsizlik Bağlamında Sağlık Sektörünün Karşılaştığı Zorlukların Ele Alınması” olarak belirlenmiştir. 27 Temmuz 2022 tarihinde Dakka'da düzenlenen D-8 20. Bakanlar Konseyi Toplantısında onaylanmasının ardından düzenleneceği belirtilen foruma D- 8 üye ülkelerinden KOBİ'ler, start-up'lar, teknoloji merkezlerinin üst düzey yöneticileri, sağlık uzmanları, ilaç firmaları, finans sektörü işletmeleri, üreticiler, kalkınma ortağı kurumları, KOBİ dernekleri, iş liderleri, finans kurumları, Abuja'da ikamet eden D-8 üye ülkeleri Büyükelçi/ Yüksek Komiserleri, D-8 Genel Sekreteri ve Bakanların katılacağı aktarılmıştır.

Bilgilerinize sunarız.

EK 1: Taslak Program

EK: 2: Forum Katılımına İlişkin Detaylar

İlgili Dosyalar

EK 1 Taslak Program

(2.636141 mb)