Birleşik Krallık STA Anketi Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya istinaden, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında yürürlükte bulunan Serbest Ticaret Anlaşması'nın kapsamının genişletilmesi ile ilgili gözden geçirme sürecinin tamamlanmış olduğu, çeşitli konular ile birlikte, hizmet sektörleri, dijital ticaret ve yatırım alanlarında resmi müzakere sürecinin başlatılmasının öngörüldüğü ifade edilmektedir. 

Bahsi geçen yazıda devamla, müzakerelere hazırlık teşkil etmesi açısından özel sektör görüşlerine başvurulacağı aktarılmaktadır. Bu çerçevede, Bakanlık anket portalında Birleşik Krallık pazarında faaliyet gösteren veya Birleşik Krallık pazarı ile ilgilenen hizmet sektörü temsilcilerine ve yatırımcılara yönelik bir anket oluşturulduğu bildirilmekte olup, anketin 17 Ocak 2024 Çarşamba günü sonuna kadar açık kalacağı ve https://anketler.ticaret.gov.tr/index.cfm?ID=161 adresinden doldurulması gerektiği iletilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.