Birleşik Krallık/STA Güncelleme-Kamu Danışma Süreci Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Türkiye-Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması (STA) Ortak Komitesi’nin 18 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirilen III. Toplantısı’nda söz konusu STA’nın güncellenmesine ilişkin ortak bildirisinin kabul edilmiş olduğu hatırlatılarak Birleşik Krallık tarafından güncelleme müzakereleri öncesi bir kamu danışma süreci yürütüleceği ve sürecin 2 Kasım 2023- 5 Ocak 2024 arasındaki sekiz haftayı kapsayacak şekilde başlatıldığı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, Birleşik Krallık tarafından yürütülen kamu danışma sürecine ilişkin duyuru ve anket bağlantılarına aşağıdaki linklerden erişilebilmektedir.

Duyuru: https://www.gov.uk/government/news/government-calls-on-business-expertise-toboost-trade-with-turkey

Anket: https://ditresearch.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_e5lFqtXCY28ygbI

Bilgilerinize sunarız.