Birleşik Stant Kullanılmaması Hk.

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı’ndan gelen yazıda, son dönemlerde yurt dışı fuarlarda birleşik stantların kullanıldığı yönünde duyumlar alındığı ve bu yönde tespitler yapıldığından hareketle birleşik stantların desteklenmemesi hususunda bilgi verilmesi gerekliliğinin ortaya çıktığı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, birleşik stantların desteklenmesinin fuar desteğinin temel mantığı ile uyuşmadığı, zira destekten faydalanan her bir firmanın fuar katılımında firma/marka bilinirliği ile imajını münferiden artırması hedeflendiği belirtilmektedir. Ek olarak, her bir firmaya ayrı destek sağlanmasının sebebinin firmaların farklı tüzel kişiliklere sahip olmasından kaynaklı olduğu hatırlatılmaktadır.

Bilgilerinize sunarız.