BM Güvenlik Konseyi Kararı Hk.

Sayın üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1267 (1999), 1989 (2011) ve 2253 (2015) sayılı kararlarıyla tesis edilen DEAŞ, El-Kaide ve ilgili kişi, grup, teşebbüs ve entitelere ilişkin olarak Güvenlik Konseyi Komitesince ilgili yaptırım listesine yapılan eklemeye dair SCA/2/23 (02) sayılı bildirimin Dışişleri Bakanlığı'ndan alındığı belirtilmekte olup söz konusu bildirim ekte yer almaktadır.

BM Güvenlik Konseyi Komitesi yaptırım listesinin tam sürümüne https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list adresinden erişim sağlanmaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Ek: BM Güvenlik Konseyi Komitesi Bildirimi

İlgili Dosyalar